Frederik Willem van Meyers

Woonde te Franeker, Leeuwarden (1720) en Giekerk (in 1720 met attestatie)

A26a-191 Commissie voor Johannes Meijers als kapitein van de compagnie van wijlen zijn vader Sebastiaen, commissie voor Frederik Willem Meijers als luitenant in plaats van Johannes Meijers in de compagnie van kapitein Gehlfus en de commissie voor Jacob van Thienen als vaandrig in plaats van Frederik Willem Meijers in de compagnie van kapitein Meijers, 1706. Minuut
1 stuk
https://www.koninklijkeverzamelingen.nl/archief/details/A26/path/5.3.3

Op 1-5-1709 werd F(rederik) W(illem van) Meyers kapitein, als opvolger van R(oelof) Budde.

In 1741 was hij kolonel en commandant over beide bataillons Lijfregiment van de prins van Nassau, garnizoen houdende te Leeuwarden en Emden.
Op zijn verzoek krijgt hij paspoort om 242 snaphanen met koperbeslag, stalen laadstokken, bajonetten en scheeden aan te schaffen, gemaakt door mr. geweermaker Godefroy Corbeau te Maastricht.
Ze zullen naar Leeuwarden en Emden worden vervoerd.
(notulen Staten-Generaal, zie mail M. Willemsen 4-7-2023)

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Fredrik Willem Meijers
Periode: 1586 1792
Naam Fredrik Willem Meijers
Functie Kapitein
Datum 31-5-1709

https://www.koninklijkeverzamelingen.nl/archief/details/A26/path/5.3.3
NAAM ARCHIEFBLOK: Hendrik Casimir II, vorst van Nassau-Dietz (1657-1696), stadhouder en kapitein-generaal van Friesland
A26a-191 Commissie voor Johannes Meijers als kapitein van de compagnie van wijlen zijn vader Sebastiaen, commissie voor Frederik Willem Meijers als luitenant in plaats van Johannes Meijers in de compagnie van kapitein Gehlfus en de commissie voor Jacob van Thienen als vaandrig in plaats van Frederik Willem Meijers in de compagnie van kapitein Meijers, 1706. Minuut
1 stuk

Was ‘capitein regiment stadhouder’
In 1721 was hij ‘majoor van ’t Lijf-regiment van de Prins van Oranje en Nassau’ (www.allefriezen.nl)

www.archieven.nl
Gevonden archiefstukken
2212 Kopieën betreffende het verheffen in de adelstand van Frederik Willem Meyers d.d. 1740 door de koning van Pruisen
327 Familie Van Sminia

Een kleinzoon, die luitenant was?
Meijers, Frederick Willem Boulanger, ritmeester Isselmuiden, N., w. 12 6 1749
Isselmuiden, N. Glinstra, ritmeester Meijers, F.W. 12 6 1749

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Fredrik Willem Meijers
Periode: 1586 – 1792
Naam Fredrik Willem Meijers
Functie Kapitein
Datum 31-5-1709

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Fredrik Willem Meijers
Periode: 1586 – 1792
Naam Fredrik Willem Meijers
Functie Sergeant Majoor van het Regiment te voet
Voorganger wijlen Johan Meijers
Datum 28-3-1721

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Frederik Wilhelm Meijers
Periode: 1586 – 1792
Naam Frederik Wilhelm Meijers
Functie Kapitein
Datum 7-9-1733

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Frederik Willem Meijers
Periode: 1586 – 1792
Naam Frederik Willem Meijers
Functie Kolonel Commandant en Luitenant Kolonel Effectief [regiment Nassau Friesland]
Datum 22-3-1735

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Frederik Willem Meijers
Periode: 1586 – 1792
Naam Frederik Willem Meijers
Functie Kapitein
Datum 13-3-1738

Rouwbord van Frederik Willem van Meyers (1686-1748) in de kerk van Giekerk. (foto: Walmar.nl)

Kenmerken

NationaliteitNEDERLAND
NaamFrederik Willem van Meyers
WoonplaatsFraneker, Leeuwarden, Giekerk
CompagnieC149
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenants
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1709
Officier tot<1748
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39391
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenRouwbord
Familiewapen
Voorganger in C149Roelof Budde

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins