Philip van Boshuizen

Achtergrond
De familie Van Boshuizen (ook: Boshuysen, Boschuysen) is een belangrijk Nederlandse adellijk geslacht, waarvan leden belangrijke functies hebben bekleed.

Philip van Boshuizen werd in 1584 geboren als zoon van Arend Willemsz. van Boshuizen en Geertruid van der Aa.
Arend was drost van Gorinchem, net als die zijn schoonvader Philip van der Aa.
Verder komen we Arend ook nog tegen als luitenant en kapitein.

Philip van Boshuizen zal wellicht dus in Gorinchem (Zuid-Holland) geboren zijn.
Op 27 september 1635 huwde hij met Anna van Eysinga, dochter van de luitenant-kolonel Juw van Eysinga en Rinthje van Gratinga.uit Wirdum.

Anna was overigens al weduwe van kapitein Here van Burmania, die voor Maastricht gesneuveld was.
Uit het huwelijk van Philip en Anna kwam geen kinderen voort.
Ze woonden op Juckema State te Stiens, welke waarschijnlijk binnen de familie was vererfd.
Zo was Anna haar overgrootmoeder Tieth Ritsckes van Juckema, wellicht te Stiens geboren.
Die haar vader, Ritscke van Juckema, overleed in 1514 en werd begraven in de kerk te Stiens.

Verder moet er van haar een schilderij uit 1646 zijn, die nog in 1877 te zien was op de grote Tentoonstelling in Leeuwarden.

Juckema State te Stiens (J. Stellingwerf, 1722) ‘Van den Heer Regnerus van Andringa, grietman van Lemsterland’, in 1722. Waarschijnlijk is Juckema State later dus verkocht aan Van Andringa.

Militaire carrière
In 1626 was hij kapitein.
In augustus 1633 lag hij met zijn compagnie in garnizoen in Franeker.

Op 15 december 1636 werd hij opgevolgd door kapitein Ruurd van Feytsma.

Bestuurlijke carrière
Van Boshuizen koos vervolgens voor een bestuurlijke carriere.
Van 1640-1647 komen we hem tegen als gevolmachtigde in de Staten van Friesland, namens de grietenij Het Bildt.
Van 1644 tot zijn dood in 1652 is hij grietman geweest van Het Bildt.


Familiewapen
De familie Boshuisen voert een opvallend wapen, wat in de heraldiek een ‘omgekeerd vair‘ genoemd wordt.
Een regelmatige verdeling van twee tinten, gebaseerd op de pels van een eekhoornsoort, die een grijzig blauwe pels heeft met een witte buik.

Familiewapen Van Boschuysen  (CBG Familiewapens)

Grafsteen Kerk Stiens
In de kerk te Stiens staat nog steeds zijn gigantische grafzerk opgesteld tegen de oostmuur van de kerk.
Het staat nu helaas verscholen achter een grote herenbank, waardoor het natuurlijk niet tot zijn recht komt.

Op de zerk staat het echtpaar Boshuizen-Eysinga prominent ten voeten uit afgebeeld voor een soort poortje.
Aan beide kanten hangen hun acht kwartierwapens.

Tekening van de grafzerk van Philip van Boshuisen. (Albert Martin, eind 19e eeuw)


Grafzerk in de kerk Stiens.


Detail van de grafzerk, het portret van Philip van Boshuizen


het opvallende Boshuizen-helmteken: een soort van stierenkop?

Boshuisen Gasthuis

In Leeuwardern werd in 1652 door de weduwe Anna van Eysinga, een zogenaamd Gasthuis opgericht.
Zij deed dit ter nagedachtenis aan haar tweede man, Philip van Boshuizen die in 1652 was overleden en noemde het naar haar man.
In dit gasthuis waren 18 woningen en een voogdenkamer en alleen onbemiddelde vrouwen woonden er gratis.

Het poortgebouw sloot het gasthuis van het kerkhof af en het volgende opschrift staat nog steeds op deze toegang:

Het geen hier staet, uijt nijt oft haet doch niet beschout. Tot armoedts hulp en weduws troost is het geboudt.

Boven de doorgang is nog het wapen van de familie Boshuizen aanwezig.

Daarchter is de binnenpoort te zien, waarop staat: AVE – Ao: MDCLII
AVE staat voor Anna van Eysinga, 1652.

Het Boshuisen Gasthuis te Leeuwarden


Tekening van de poort van het Boshuisen Gasthuis te Leeuwarden (getekend door Albert Martin, eind19e eeuw. Collectie Fries Museum)

Familieleden in het leger

  • Vader Arend van Boshuysen was luitenant, kapitein (Hollands regiment?)
  • schoonvader Juw van Eysinga (1563-1631) was luitenant-kolonel

Vaandel

niet bekend.

Compagnie nr. 46
* Philip van Boshuizen (geb. 1584 –
U1652)
* Kapitein van ?-1636

* Voorganger: ?
* Opvolger: Ruurd van Feytsma

* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Stiens, Juckema State

Meer informatie:
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boshuisengasthuis
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/51428/Scriptie.pdf?sequence=1
https://cbgfamiliewapens.nl/

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamPhilip van Boshuizen
WoonplaatsStiens, Juckema State
CompagnieC46
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1626
Officier tot1636
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)-
Blogja
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Grafsteen
Familiewapen
Opvolger in C46Ruurd van Feytsma

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins