Alef Saeckes van Idsinga

Woonde te Dokkum.

Op 25-10-1651 werd Alef Sakes Idsinga luitenant in de compagnie van kapitein G(errolt) van Ockinga, als opvolger van H. Richenbach.
Op 7-2-1663 werd H(endrik) Wiarda luitenant in de compagnie van kapitein [leeg], als opvolger van A(lef) S(aeckes) Idzinga.

Sergeant onder kapitein Gerrit van Loo (1640),
kwartiermeester in het regiment Meckema van Aylva (1642, 1646),
luitenant (1654, 1661);
ouderling en afgevaardigde ter synode te Dokkum;
monstercommissaris,
rekenmeester van Friesland,
convooimeester te Dokkum,
ook burgemeester aldaar (1674).

Grafkelder te Dokkum met zerk, waarop familiewapen.
Ook wapenbord in de kerk.

An[no] 16[76?] den 29 iuny stierf … Alef Idsinga out 75 iaeren in leven munster commissaris ende rekenmeester van Vrieslant ende burger… deser stede en leit hier begrav
Anno 1662 den 16 ianuary stierf de eerbaere deuchtrycke Tysien van Bilderbeeck huisvrouw van de … burger … Alef Idsinga out 64 iaeren en leit alhier begraven
Den 4 ianuary 1705 is seer godsalig in den heere ontslapen iuffrow Iohanna van Idsinga huisvrouw van de hr Barent Ketel old in haar 56 iaer en leit alhier begraven
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamAlef Saeckes van Idsinga
WoonplaatsDokkum
CompagnieC33
C68
MONSTERCOMMISSARISSEN
RangFriese Nassause Regiment - Kwartiermeester
Friese Nassause Regiment - Luitenants
Monstercommissaris Friesland
Officier van:1651 (KM: 1642, MC: 1667)
Officier tot1663
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35353
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins