Arent van Hillema

Woonde te Bergum
http://www.stinseninfriesland.nl/HillemaStateBergum.htm

Saecke Fockens werd op 26-4-1653 monstercommissaris.
http://www.mpaginae.nl/At/monstercommissaris.htm

In 1660 staat Arent van Hillema vermeld als Monstercommissaris op de Staat van Oorlog.

In 1666 monstercommissaris (Aernt van Hillama)
(www.allefriezen.nl)

Hij liep op 15-12-1664 mee in de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz, namens de Friese Staten/Oostergo/Tietjerksteradeel.

Arent van Hillema; generale ontvanger van Tietjerksteradeel,
volmacht ten landdage,
gecommitteerde ter Staten-Generaal,
kerkvoogd van Bergum 1640-1666;
test. 6 nov. 1653;
overl. wsch. 1670; 1639
curator over Keimpe en Oeds van Hillema (als Arnoldus van Hillama),
1640 eig. Suawoude stem 18; TIE S17 186; S19 95;
geen kinderen, wsch. ongehuwd, zuster Houckje is erfgenaam

Kerkklok van Bergum, met daarop de wapens Hillema-Haersma en de tekst: “De Heer Arnt van Hillma ontfanger generael van Tietzercksteradeel”
(foto: Waldnet)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamArent van Hillema
WoonplaatsBergum, Hillema State
CompagnieMONSTERCOMMISSARISSEN
RangMonstercommissaris Friesland
Officier van:1653
Officier tot>1666
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)41743
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere monstercommissarissen

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins