Gideon Gosses van Coehoorn

Rouwbord van hem en zijn vrouw in kerk Hogebeintum:

Rouwbord van Ava Sophia van Nijsten, vrouw van kolonel Julius van Beyma.


Rouwbord van Gideon van Coehoorn (1645-1724) in de kerk Hogebeintum.
(foto: Walmar.nl)

Opschrift:
De weledel gebooren heer Gideon van Coehoorn in leven old collonel van een regiment te voet en ontfanger generael van Ferwerderadeel etc. etc. aetatis 79 obiit den 15 october 1724

Vrouw Catharina Imilia van Nijsten huysvrouw van de heer Gideon van Coehoorn majoor van een rigement te voet, gebooren den 4 november 1656 en gestorven den 6 januarius 1696

Rouwbord van Catharina van Nijsten, vrouw van Gideon Gosses van Coehoorn (1645-1724) in de kerk te Hogebeintum. (foto: Walmar)


Grafzerk van kapitein Gideon van Coehoorn (1645-1724) in de kerk te Hogebeintum.
(foto: Maikel Galama)


Grafzerk van Gideon van Coehoorn in Hogebeintum.
(foto: Walmar.nl)

Opschrift:
Coehoorn Inthiema op Inkenburgh
Eesens Ripperda
Houwerda Donia van Harinxma
Meckama Goslinga

Den 15 october 1724 is tot Leeuwaerden overleden den welgeboren heer Gideon van Coehoorn old collonel van een compagnie te voet ontvanger generael van Ferwerderadeel oud 79 jaren en ongeveer ses weken en legt alhier begrav[en]

Den 6 november 1732 is tot Hogebeintum overleden den welgeboren heer Roeland Buwetius van Coehoorn collonel en capitein van de infanterij op de repartitie van de provintie Friesland in de ouderdom van 45 jaren en ses maenden en legt alhier begraven

Rouwbord van Gideon van Coehoorn in de kerk te Hogebeintum
(foto: Maikel Galama)

Kenmerken

NaamGideon Gosses van Coehoorn
Woonplaats-
CompagnieC95
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
NationaliteitFriesland
Officier van:1685
Officier tot1723
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35229
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenRouwbord
Rouwbord
Grafsteen
Familiewapen
Voorganger in C95Sjuck van Burmania
Opvolger in C95Ulbe Jan van Aylva