Frederik Vegelin van Claerbergen

Op 15-4-1687 werd F(rederick) Vegelin van Claerbergen kapitein, als opvolger van zijn vader P(hilip) E(rnst) Vegelin van Claerbergen.

Kolonelbenoemingen: Vegelin v. Claerbergen, Jr. Frederik – i.p.v. Cornelis v. Scheltinga – S.R. – 4 mrt. 1699
Hij was in juni en juli 1706 aanwezig bij het Beleg van Oostende. (mail: Peter Velle)
Op 7-2-1713 werd werd zijn zoon Ph(ilip) E(rnst) Vegelin van Claerbergen kapitein, als opvolger van T(Frederik) Vegelin van Claerbergen.

Hij maakte ws aantekeningen van de Spaanse Successieoorlog.
Vanaf het front – 25 augustus

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog23_01.xml&page=64&view=imagePane
‘Dapper krijgsman, streed met Coehoorn als kolonel aan de spits der Friesche regimenten bij Ekeren in 1703, waar hij gekwetst werd en nam als generaal-majoor deel aan het beleg van Doornik.
Hij werd gouverneur van Damme.

E-mail van Rik Pollet dd 19-10-2021:
toevallig kwam ik op jullie website terecht. Momenteel werk ik als vrijwilliger mee aan het transcriberen van getuigenissen (rechtbank van Het Brugse Vrije) waar ik op soldaten van het Friese regiment van Veglin (m.i. Vegelin de Claerbergen) stootte anno 1708.
Bezitten jullie lijsten van de soldaten van deze regimenten? Zoals bij andere oude documenten worden ‘vreemde’ namen soms fonetisch gespeld maar ik geef hierbij alvast twee namen weer die ik als volg lees: Herman Messin (Messijn) uit Zuijthen (m.i) ZUTPHEN en Jan Alexander filius Alexander uit Leewarden.

https://archieven.tresoar.nl/
4048
Tekst van een beschrijving van krijgsverrichtingen tijdens de Spaanse successie-oorlog, door Johan Vegilin van Claerbergen
Datering: 1709, 1710
NB: 1. In het Latijn.
2. Voor een deel identiek aan het exemplaar van zijn broer Philip Frederik, waarnaar het vermoedelijk is gekopieerd. Vgl. inv. nr. 4905.
Omvang: 1 omslag
laatste wijziging 21-03-2019
AAB: mogelijk gaat het hier om Frederik V. van Claerbergen ipv Johan, die geen militair was.

En dit is ook interesant!
3515 Verhandeling over de Bataille van Malplaquet, geleverd in 1709; 19de eeuw
323 Familie Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen
3. Inventaris
3.1. Familie Van Eysinga
3.1.3. Aanverwante families van de familie Van Eysinga
3.1.3.42. Verzamelde stukken
3.1.3.42.2. Overige verzamelde stukken
3.1.3.42.2.10. Stukken verzameld door diverse leden van de familie Van Eysinga
3515
Verhandeling over de Bataille van Malplaquet, geleverd in 1709; 19de eeuw
Omvang:
1 katern

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFrederik Vegelin van Claerbergen
Woonplaats-
CompagnieC49
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Officier van:1687
Officier tot1713
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34106
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C49Philip Ernst Vegelin van Claerbergen
Opvolger in C49Philip Ernst Vegelin van Claerbergen

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins