Jacques de Vries

In 1589 was Jacob de Vries vaandrig in de compagnie van kapitein Doecke van Martena.
In 1590 wordt Jacob de Vries luitenant onder kapitein Doecke van Martena, als opvolger van de toen overleden luitenant Peter Tiaerdts, waarbij Jacob ook Jacques wordt genoemd.
Op 3-10-1590 was hij lid van de Friese Krijgsraad, die het vonnis uitsprak over Michiel Högelcko.
Op 27-7-1591 wordt hij vermeld in dagboeken WL als opvolger van kapitein (Douwe Sirtema van) Grovestins.

In 1592 aanwezig bij Beleg van Steenwijk (bron: https://nha.courant.nu/issue/HD/1892-06-18/edition/0/page/2)
In juni 1593 aanwezig bij Beleg van Geertruidenberg (totaal 4 Friese compagnies, dagboeken WL)
In 1593 kapitein. (Geschiedenissen, Vervou).
Op 9-5-1595 wordt hij als kapitein opgevolgd door Frans Gerrits de Vries.

vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3666
Ao 1598 de 14 may sterf die eerbare Iob …n. Ger..t .[Fr?]ansen en Iaques de Fries in sin leven hopman des Frieschen regiment
Ao 1601 de 29 iulij sterf Iob He[t]te[s] Friesma olt 16 dage alhye[r] [be]gr[aven]

Bewijs dat Jacob en Jacques dezelfde zijn:
Bevelhebbers en[de] soldaten van Grovesteins dat sy Jacques de Vriese voor hopman annemen. (dagboeken WL, 1591)

Grafzerk van Jacques de Fries in de kerk Leeuwarden.
(foto: Walmar.nl)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJacques de Vries
Woonplaats-
CompagnieC15
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenants
Friese Nassause Regiment - Vaandrigs
Officier van:1591
Officier tot1595
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34219
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
AfbeeldingenGrafsteen
Voorganger in C15Douwe Sirtema van Grovestins
Opvolger in C15Daniel du Genest

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins