Allardus Kann

Ouders nog niet 100% zeker, obv voornaam.

Op 14-3-1646 werd dr. Allardus Kann schrijver in de compagnie van kapitein J. Kock (G. Kocke), als opvolger van O(ene) van Tepma (Teppema)
Op 1-4-1653 werd Dr. Allardus Kann schrijver in de compagnie van majoor P(oppe Jans) van Burmania, als opvolger van J(oan) Tzum.
Op 18-6-1669 werd Augustinus Lycklama schrijver van de compagnie van kapitein P(oppe Jans) van Burmania, als opvolger van w(ijlen) A. Kann.

https://www.mpaginae.nl/At/ClaesCan.htm
Wijkboek H 51, tegenwoordig nr. 4, met de gevelsteen “Corpus multifarium vulnerum”, het wondenmannetje, de gevelsteen bij uitstek van de chirurgijn; helemaal bovenaan een gaper. Het pand is lange in het bezit gebleven van de familie Can/Kan: in 1667 verkocht advocaat Dr. Allardus Kann het aan de toenmalige bewoner, de chirurgijn Hans Metz. De chirurgijn Jacobus Eyleman († 1726) huurde het nadien. – Allardus had het pand “voor in de St. Jacob Straet” op 13 mei 1664 voor 600 car. gl. gekocht van zijn zus Lodtie Cann, weduwe van de schrijver Benne Symens Wytsma; Gr. Cons. boek fol. 43r-44r: “bij de cooper en anderen bewoont, hebbende seeckere steech ten Zuyden en de cooper selffs ten Noorden” … “als getuygen … Ibeltie Wytsma … Nicolaes Kann, Staet Generael in sGravenhage” dochter resp. broer van Lodtie Kann; verder ondertekend door Allardus Kann en notaris Tacitus Ipckema.

Hypotheekboek
Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboekenSoort registratie: Tietjerksteradeel hypotheekboeken akte(Akte)datum: 28-10-1654
Bijzonderheden:
Aktedatum = datum aangaan verplichting.
Uble Folckes te Oostermeer verklaart £ 170 tegen 6% rente schuldig te zijn aan dr. Allardus Kann, advocaat voor het Hof van Friesland en burgerhopman te Leeuwarden, o.a. wegens verleende diensten

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamAllardus Kann
Woonplaats-
CompagnieENGELS 9
C12
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:1646 en 1653
Officier tot<1653 en 1669
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)47301
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins