Boelardus van Boelens

Afkomstig van Beetsterzwaag.

Op 20-2-1692 werd Lodewijck van Ockinga cornet in de compagnie van ritmeester S(ybrant) de Schepper, als opvolger van B(oelardus) Boelens.
Op 20-2-1692 werd Boelardus Boelsens cornet in de compagnie van ritmeeser G(abriel) D. Rocqueval, als opvolger van Jr. L(odewijk) van Ockinga.

Op 1-6-1693 werd Roelandus Boelens luitenant onder ritmeester (Pierre) De Marraist, als opvolger van G. van Haersma.
Op 4-5-1701 werd Boelardus Boelens luitenant van ritmeester Vegelin, als opvolger van I.M. van Hanekroth.
Op 12-5-1701 werd Rutger Swier van Haersolte luitenant van ritmeester Vegelin, als opvolger van B. Boelens
Op 8-9-1701 werd Boelardus Boelens luitenant in de compagnie van ritmeester (Doecke van) Hemmema, als opvolger van N. Uma.
OP 3-4-1703 werd Nicolaus van Weerden luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, als opvolger van B. Boelens.

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Opsterland
plaats: Olterterp
boeknummer: 4971
Den 6en april 1730 is in den heere ontslapen den heer Boelardus Boelens in leeven oldt luitnt comandt over een compie paerden oldt 63 jaeren en leit alhier begraven

Den … is in den heere gerust vrouw Ypckien van Hemminga in leeven wed: wijl: de heer Boelardus Boelens oldt … jaeren en leit alhier begraeven

Wikipedia:
Biografie
Boelardus werd in 1667 geboren te Beetsterzwaag als zoon van Broer Boelens en Ebeltie Mangadan. Hij trouwde op 1 februari 1694 in Wijnjeterp, Opsterland met zijn nicht Ypkjen van Hemminga. Ypckjen was eerder voor de kerk getrouwd geweest met Johannes Rombertus Siercksma. Boelardus en Ypkjen kregen twee kinderen: Ayzo van Boelens en Wiegerus Ambrosius van Boelens.[2] Boelardus werd op 8 september 1701 benoemd tot luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema[3]. In Smallingerland werd de Luitenantslaan (Lutenantsloane) naar Boelardus vernoemd[4].

https://adoc.pub/download/12-ligging-plangebied.html
Op een in 1664 uitgegeven kaart komt de “Rottevalster wech” voor, lopend vanuit Rottevalle in
zuidwestelijke richting naar de “Hoogen weg”. Later staat die weg van en naar Rottevalle algemeen
bekend onder de naam Luitenantslaan (Lutenantsloane), aldus geheten naar de luitenant Boelardus van
Boelens.

Even buiten Rottevalle ligt de Lutenantsloane, vernoemd naar Boelardus Boelens (1667-1730), luitenant bij de cavallerie.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamBoelardus van Boelens
WoonplaatsRottevalle
CompagnieRITMEESTERS 2
RITMEESTERS 3
RangFriese Nassause Regiment - Cornet
Friese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:1693 en 1701
Officier tot1701 en 1703
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39459
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenOverige
Familiewapen

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins