Allert Polman

In 1672 staat Allert Polman vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als luitenant-kolonel.

H i j volgde 23 december 1662 op i n het bezit van het
Ruinense leengoederencomplex, waarvan hij in 1663
afstand deed, zodat zijn neef Allert Clant 13 oktober
1663 in de belening opvolgde 122; Allert Polman leefde
toen nog, want in 1671 was hij luitenant-kolonel in
Drenthe 142; 9 december 1627 werd hij te Groningen als
student i n de philosophie en 26 mei 1631 als student in
de rechten te Leiden ingeschreven 143; bij de laatste
i n s c h r i j v i n g was hij 22 jaar, zodat hij ca. 1609 geboren
is en i n beide inschrijvingen heette hij een Groninger
(„Groninganus”, „Groniensis”), waardoor b l i j k t dat de
Polman’s hun hoofdzetel inmiddels in het Groningse
bezitscomplex hadden; als generaal i n het Staatse leger
werd hij commandant van de barrièrevesting Rheinberg
nabij Oberhausen, waar hij zijn vrouw, Gertrud van
Bronehorst, zal hebben leren kennen; er was althans één
dochter 144; zijn vrouw komt nog voor i n 1711, want
9 oktober 1711 namen Antonetta Polman en haar tante
Bronchorst een hypotheek van 103 gld. op de Ruinense
leengoederen, doch i n 1717 was zij dood, toen 15 j u ni
1717 deze hypothecaire schuld w e r d vernieuwd door de
vrouwe Van Haersolte als erfgename van Gertrud i*->.

Familiewapen Polman
(CBG familiewapens)

Kenmerken

NationaliteitNEDERLAND
NaamAllert Polman
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:<1672
Officier tot>1680
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39687
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in ONBEKEND 1600-1700Reynolt van Inthiema

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins