Frederick van Gabbema

Op 4-9-1652 werd Frederick Gabbema schrijver van de compagnie van kapitein (Gosewijn) Wiedenveldt, als opvolger van Rienck Sydses.
Op 1-10-1663 werd Pytter van Ruyven schrijver van de compagnie van kapitein Wiedenfelt als opvolger van N(Frederik) Gabbema.

In 1668 was hij luitenant.
Op 1 mei 1673 werd F(rederick) Gabbema kapitein, als opvolger van I(anno) W. van Sevenaer.
Op 6 nov. 1675 werd N.(=Frederick) Gabbema opgevolgd door kapitein N. (=Douwe Feye van) Roorda.

In december 1672 is hij in Groningen, waar hij Mijndert van der Thijmen opzoekt en met hem een aanval op Coevorden bespreekt.
Mijndert verteld wel dat hij degene is die dit plan bedacht heeft maar niet hoe.
(PDF: Herovering van Coevorden)

Familiegrafzerk te Dokkum, met o.a.:
Anno 1668 den 10 iuny is in den heere gerust die deuchdricke Lusia Idsinga huisvrou van de lieutenant Frederick van Gabbama out ontrent 24 iaer ende leit alhier begraven

http://www.ngv-groningen.nl/wp-content/uploads/publicaties/GronM15-Dagregister-overgave-Coevorden-1672kb4nov2012.pdf
Een zekere soldaat van de compagnie van kapitein Gabbema heeft het op zich genomen om de
bommen zodanig te sturen, dat zij geen kwaad zouden kunnen doen, hetgeen door veel
mensen werd geloofd en op de wal gegaan zijnde, heeft enige tekenen gedaan om die
bommen te beletten; maar ik persoonlijk kon het niet zien en geloven, maar het is wel waar
dat er bommen in de grachten vielen, op de wallen of lege plaatsen. Zelf ben ik in een
conterscherp geweest en gezien dat acht bommen werden afgeschoten, waarvan niet één op
een huis is gevallen.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFrederick van Gabbema
Woonplaats-
CompagnieC94
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenants
Friese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:1673
Officier tot1675
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39376
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
AfbeeldingenGrafsteen
Voorganger in C94Janno van Sevenaer
Opvolger in C94Douwe Feye van Roorda

Carrière

Schrijver in compagnie C13 van 1652 tot 1663

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins