Hepcke van Fockens

zie zijn rouwbord in de kerk van Nuis: https://www.vanteyensfundatie.nl/page/view/6/rouwborden
Hij was kapitein-luitenant onder Tjalling van Sixma.

Op 22-4-1665 werd H(epcke) Fockens vaandrig [geen compagnie/kapitein vermeld]
Op 24-8-1666 werd Hans Cocq luitenant in de compagnie van kapitein T(jalling) van Sixma, als opvolger van w(ijlen) M(Hepcke) Fockens.

Hij liep op 15-12-1664 mee in de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz, namens de Friese Staten/Sevenwolden/Opsterland.

vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 304
Hepcko Fockens capet. luitenant onder de ed. manhaften commandant … Tialling van Sixma aetatis XXVI obiit 11 augusti anno MDCLXVI

Rouwbord van Hepcko van Fockens (1640-1666)

Twee Fockens grafzerken in de kerk te Beetsterzwaag.  Op de linker staat Hepcko van Fockens vermeld met opschrift: Den 11 augusti 1666 is in den heere [gerust] …erentfeste … Hepko Fockens … capitein …  (foto: Reliwiki.nl)

vindplaats: in de kerktoren; verdwenen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oud Beets
aantekening: http://www.spanvis.nl/Adelskerk/index.htm
boeknummer: 8603

Anno 1648 den 6 juni
S. Fockens geboren staet grietman van Opsterlandt
S. Teijens secretaris troie en volmacht van het landt
S.S. Jelckema wel beduegt en rechter in dees tijds
Nicolaies preedicant van Christus volck met vlijdt
Jan Stephens en H. Bouckes vooghden van dees kerck
Hebben saem bedrijt ’t begin en voortganck van dit werck
Hepko de jongste soon van Fockens stam gesproten
Heeft de eer tot legging van de eerste steen genoten
Doch Boukes voorgemelt meester metslaer met verstant
Heeft de legging dees torends grind genomen bij der handt

Detail van grafzerk te Beetsterzwaag, met de tekst over kapitein Hepcke van Fockens

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHepcke van Fockens
Woonplaats-
CompagnieC23
RangFriese Nassause Regiment - kapitein-luitenant
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Vaandrigs
Officier van:1665/1666
Officier tot1666
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35324
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenRouwbord
Grafsteen
Familiewapen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins