Hepcke van Fockens

-luitenant-kapitein?
-hij was kapitein-luitenant onder Tjalling van Sixma volgens rouwbord in kerk Nuis (voorheen in Beetsterzwaag)

Rouwbord van Hepcko van Fockens (1640-1666)

Twee Fockens grafzerken in de kerk te Beetsterzwaag.  Op de linker staat Hepcko van Fockens vermeld met opschrift: Den 11 augusti 1666 is in den heere [gerust] …erentfeste … Hepko Fockens … capitein …  (foto: Reliwiki.nl)

vindplaats: in de kerktoren; verdwenen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oud Beets
aantekening: http://www.spanvis.nl/Adelskerk/index.htm
boeknummer: 8603

Anno 1648 den 6 juni
S. Fockens geboren staet grietman van Opsterlandt
S. Teijens secretaris troie en volmacht van het landt
S.S. Jelckema wel beduegt en rechter in dees tijds
Nicolaies preedicant van Christus volck met vlijdt
Jan Stephens en H. Bouckes vooghden van dees kerck
Hebben saem bedrijt ’t begin en voortganck van dit werck
Hepko de jongste soon van Fockens stam gesproten
Heeft de eer tot legging van de eerste steen genoten
Doch Boukes voorgemelt meester metslaer met verstant
Heeft de legging dees torends grind genomen bij der handt

Detail van grafzerk te Beetsterzwaag, met de tekst over kapitein Hepcke van Fockens

Kenmerken

NaamHepcke van Fockens
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:?
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35324
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenRouwbord
Grafsteen
Familiewapen
Opvolger in ONBEKENDWigle Gales van Hania

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins