Antonius van Hettinga

Op 2-11-1714 werd Anthonius van Hettinga luitenant in de compagnie van kapitein Tamminga, als opvolger van W(ijlen) S. van Coenders.
Op 31-8-1718 werd Anthonius van Hettinga luitenant in de compagnie van kapitein Malet, als opvolger van I.B. de Carbon.
Op 16-9-1721 werd A(ntonius) van Hettinga als luitenant in de compagnie van Haersolte, opgevolgd door Oloff Linderoth.

Hij is ook eigenaar van Cammingha State te Oudkerk, zie tekening J. Stellingwerf 1722.

http://www.simonwierstra.nl/HETTINGA.htm
In 1718 luitenant in het leger.
T325-193:advocatenkosten van Antonius,optredende voor zijn vrouw in erfeniszaken,1741-1742.
DDD4-144 d.d.22-12-1741:Anthonis en Wiltiana schenken aan Willem Hendrik van Heemstra onder voorwaarden de helft van Eysingastate te Oenkerk, in totaal groot 140 pm.
Q 1749: A. Hettinga te Oenkerk, welbegoedigt.

e-mail van G. Mast dd 24-10-2020:
Tot 1750 tot 1763 is jr. Hiemstra in qlt eigenaar maar in 1763 komt de ‘kooij of horde’ in het bezit van Antonius van Hettinga. Hij is in 1718 als luitenant van een compagnie infanterie gehuwd met Wiltiana Isabella Feitsma van Heemstra. In 1771 is de weduwe van Hettinga te Oenkerk de eigenaresse en is de pachter van de ‘kooij of horde’ Gjalt Jacobs voor 20 car.g.

Eyzinga State te Oenkerk behoort den Ed. Welgeb. heer Antonij van Hettinga, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

’t slot [Cammingha] te Oldkerk in Dantumadeel, behoort den heere Antonij van Hettinga, 1722
Tekening van Cammingha State te Oudkerk door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamAntonius van Hettinga
WoonplaatsOenkerk, Eysinga State
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:1714
Officier tot1721
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39568
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
State
Familiewapen

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins