Schelte Hotzes van Aysma

Woonde te Schettens.
Op 17-10-1668 werd Schelto van Aysma vaandrig in de compagnie van kapitein Lintelo, als opvolger van W. van Jongestal.
Op 28-4-1670 werd N. Danneux (of: Darreux) vaandrig in de compagnie van kapitein Lintelo, als opvolger van N. Aysma
Op 11-8-1674 werd een Haysma gevangen genomen als luitenant, bij de Slag bij Seneffe (dit zal deze Schelte van Aysma dan zijn)
Op 21-1-1675 werd een N. Aysma kapitein, als opvolger van N. Kuisten. (AAB: dit moet wel Schelte zijn, die zijn zwager (Hendrick) Kuysten opvolgt).
Op 8 juni 1676 was hij in ’s Hertogenbosch en diende in het Regiment Infanterie van Menno van Coehoorn.
Op 5 september 1676 kwam een compagnie van Kapitein Aijsma (dit zal Schelte zijn) met 40 man naar ’s Hertogenbosch om daar ingekwartierd te worden bij burgers. Ze vertrokken weer op 8-11-1676. Viel onder regiment van Bermanije (kolonel Watze van Burmania).
(zie: http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/Inkwartiering/013.1315.htm)

Op 21-9-1676 werd Johan Georgh Menzel (of: Meuzel) vaandrig in de compagnie van kapitein N. Aysma, als opvolger van [leeg]
Op 21-9-1676 werd Adam Plasburgh vaandrig in ce compagnie van kapitein S. Aysma, als opvolger van [leeg]

Op 7-2-1677 werd Joannis Haersma vaandrig in de compagnie van kapitein Aysma, als opvolger van N. Hezener.
Op 7-2-1677 werd N. Hesener luitenant in de compagnie van kapitein D.M. (??) Aysma, als opvolger van N. Kijkol
Op 11-1-1679 werd Carel Epstein luitenant in de compagnie van kapitein Aysma, als opvolger van N. Hesener.
Op 18-2-1679 werd Gerhard van Kellek vaandrig in de compagnie van kapitein Aysma, als opvolger van [leeg]
Op 17-3-1681 werd J. Stiensma kapitein, als opvolger van S. Aysma. (is dit deze Schelte?)
In september 1687 was ‘kapitein Aysma’ in Sluis, in één van de regimenten van Watze van Burmania.
Op 7-1-1689 werd een S. van Aysma kapitein, als opvolger van S(ybrand) de Schepper.
Echter, ook op 17-2-1690 werd M(enno) van Coehoorn kapitein, als opvolger van S(ybrand) de Schepper.
Dus, mogelijk overleed Schelte van Aysma, voordat deze kon worden uitgevoerd?

Trouwdatum volgens Stamboek 23 december 1676.
Was kapitein van een compagnie te voet in het regiment van Prins Hendrik Casimir.
Hij trouwde met zijn volle nicht.
Van hem is een prachtig schilderij bewaard gebleven, die nu in het Stedelijk Museum te Zwolle hangt in de zilverkamer.
Geschilderd door Harmen Monsma uit circa 1660.

Volgens ‘huwelijksvoorwaarden Broekhuizen/Aysma, archief Sloet V, nr. 109, is een van zijn dochters gehuwd met een Van Harinxma thoe Heegh getrouwd.
Douwe Hartman van Harinxma thoe Heegh wordt hierin als paternel neef (dit is een neef van vaders kant, maternel is van moeders kant) genoemd van Scheltina.
Schelte en Anna waren beide lidmaat van de Hervormde kerk te Schettens.

Werd op 6 september 1678 benoemd als kerkvoogd van Schettens. Door financieel wanbeleid afgezet op 15 augustus 1683.

Op 27 febr. 1691 overleed deze Watze van Burmania ‘op zee’, evenals die zijn majoor Rinco Lycklama een dag eerder.
Dit doet vermoeden dat mogelijk (een deel van) het regiment Van Burmania eind febr. 1691 tijdens de overtocht van of naar Engeland is verongelukt.
Vanaf 1689 regeerde stadhouder Willem III, als koning over Engeland.
Het is dus mogelijk dat Schelte tijdens deze overtocht eveneens om het leven is gekomen.

Anderzijds werd in 1688 zijn zoon Schelto geboren.
De naam doet vermoeden dat zijn vader toen reeds overleden zou kunnen zijn en hij dus naar zijn vader is genoemd.

Volgens http://www.bitgummole.nl/file/states.pdf:
Van 1681 tot na 1700 was Hotze zijn weduwe, Anna Melledr. Broersma,
eigenaresse van de state. Zij werd opgevolgd door Schelte Hotzes van Aysma, die
overleed in 1708. Hij was getrouwd met Anna Ida Spruyt. Aysma State was blijkbaar
een prettig huis voor een weduwe, want hoewel hun zoon die zich Hotze van Aysma van
Lauta noemde, eigenaar werd, bleef moeder Anna tot haar dood in 1738 op de state
wonen.

Portret van Schelte Hotzes van Aysma (1655-<1696).
Door Harmen Monsma, 1660.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSchelte Hotzes van Aysma
WoonplaatsSchettens, Osinga State
CompagnieC13
C150
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1675 en 1689
Officier tot1681 en 1689?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)10761
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C13Sybrant Abrahams de Schepper
Opvolger in C13Jarich Lolles van Ockinga

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins