Adam Everts van Haren

In 1572 betrokken als watergeus bij de inname van Den Briel.
Omstreeks 1580 is hij in dienst bij graaf jan den Ouden ,broer van Willem van Oranje.
Deze Jan was stadhouder van Gelderland en aan diens hof te Arnhem werd zijn zoon willem geboren.

Van 1584-1589 hofmeester van Willem Lodewijk,waarna Frederick van Vervou hem opvolgde in die functie.

https://www.krommetje.nl/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F2716&main_person=I7337
geboren in het Land van Valkenburg, drossaard van Cranendonk (1566), tekent in 1566 het Compromis, lid van het Verbond der Edelen, neemt deel aan de beeldenstorm te Eindhoven, vlucht met zijn vader in 1567 naar Nassau, wordt 13 oktober 1568 door Alva verbannen en zijn goederen worden verbeurd verklaard, in maart 1572 ontmoeten we hem als kapitein van de watergeuzen in Engeland, op 27 maart 1572 gaat hij uit Dover onder zeil, op 30 maart 1572 neemt hij een schip op de Noordzee en is op 1 april 1572 bij de inname van Brielle, hier zou hij in miskazuivel op het achterdek van zijn schip zijn verschenen, wordt door Van der Marck met een zwaard vereerd, verblijft 1573 nog in Brielle met zijn vrouw en kinderen, raad en kamerheer van prins Willem l, na diens dood bij graaf Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland, overlijdt Arnhem 3 mei 1589 begr. in de Grote Kerk te Leeuwarden, zoon van jonker Everhard van Haeren, schepen van Aken en drossaard van Cranendonk (1555), en van juffrouw Margriet von Hagen. *2)

Tot de verbeurd verklaarde goederen van Adam van Haeren behoren: *3) huisje met diverse percelen akkerland, groot 3 1/2 lopenzaad, gelegen onder de parochie van Soerendonk; een rente van 7 1/2 lopen rog uit zeker onderpand te Soerendonk, een erfpacht van 7 1/2 lopen rog uit onderpand te Soerendonk (t.w. een akker, groot 5 1/2 lopenzaad naast de Heerenakker), een rente van een mauwer rog uit een huis en hof, groot 4 lopenzaad, gelegen onder Zoerendonk, een rente van drie lopen rog uit zeker onderpand te Zoerendonk, genaamd “de Weeff,” groot omtrent twee vaatzaad; een rente van 3 lopen rog uit zeker onderpand; een rente van 7 gulden jaarlijks uit erfenis onder Soerendonk, t.w. een kamp van 6 1/2 vaatzaad; een stuk weiland groot 5 lopenzaad, genaamd “die Leendt,” gelegen onder Soerendonk; een hof gelegen onder Soerendonk, gepacht door Jan van Lierop.

Na zijn dood komen zijn kinderen onder voogdij van graaf Jan van Nassau. *2)
Adam’s “journael,” alsmede zijn geuzen-medaillon, gingen bij branden van resp. 1732 en 1776 verloren. *2)

Grafzerk te Leeuwarden:
Anno 1589 den 3e may sterff de e. erentpheste Adam van Haren hofmeester van graaf Willem Lodewijk van Nassau

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamAdam Everts van Haren
Woonplaats-
CompagnieWATERGEUZEN
HOFMEESTERS
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Hofmeester
Officier van:<1589 en 1584
Officier tot<1589 en 1589
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34317
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in WATERGEUZENWybe Idzarts van Grovestins
Opvolger in WATERGEUZENDoecke van Martena

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins