Watze Wytze van Cammingha

Gezien het schilderij heeft hij mogelijk een militaire functie gehad, alhoewel ook bestuurders zich regelmatig met een degen lieten portretteren.

Hij erfde de Oenemastate te Wirdum.
Hij woonde op Oenemastate onder Wirdum.

http://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_S1942-129E
In collectie Fries Museum 14 wapenbordjes, die waarschijnlijk van een rouwbord van hem zijn geweest.
A. Aesgama B. Hommema C. Walta D. Jongama E. Oenema F. Galama G. Titema H. Roorda I. Heerweij J. Cammingha K. Camstra L. Juckama M. Dekema N. Haerda.

AAB: hij heeft uiteraard 16 kwartieren; hier missen Eminga, Minnema, Burmania, Baerda.

http://www.stinseninfriesland.nl/GrootOenemaStateWirdum.htm
In 1653 ontving zijn zoon Watze Wytze de apostolische vicaris Zacharias Metz op Cammingha State, want de Cammingha’s waren en bleven Rooms Katholiek. Het zijn in hoofdzaak de Cammingha’s geweest die ervoor hebben gezorgd dat de RK parochie van Wijtgaard na de Reformatie is blijven bestaan. In 1755 werd deze familie, met steeds een Wytze Watze of Watze Wytze aan het hoofd, ook eigenaar van Oud- of Klein-Oenema State.

Portret van Watze van Cammingha (1602-1686), mogelijk had hij een officiersfunctie.

Watze Wytze van Cammingha bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWatze Wytze van Cammingha
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangOfficiers
Officier van:?
Officier tot1686?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)14838
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen

Andere officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins