Janno van Sevenaer

Woonde te Weidum op Hania State.

Op 27-4-1672 werd N. Tiddinga luitenant in de compagnie van kapitein (S. van) Boelens, als opvolger van I.W. van Sevenaer.
Op 27-4-1672 werd Jr. W.(AAB: I.W?) van Sevenaer kapitein, als opvolger van S. van Boelens.
Op 1-5-1673 werd F(rederick) Gabbema kapitein, als opvolger van I.W. van Sevenaer.
Op 14-2-1710 werd Hendrick Evers luitenant in de compagnie van ritmeester Sevenaer, als opvolger van N. Philippi.

‘Coll. Commandant van een Regiment Cavallery’.
Hij is jonkheer.

In de kerk te Jellum hing voorheen een rouwbord van zijn vrouw Hylck Luts van Burmania.

In zijn, in de Provinciale Bibliotheek van Friesland bewaard gebleven ‘Reeckeninghboeck’, hield hij van1711 tot 1725 aantekening van personalia van leden van zijn regimenten van de opbrengst van met name in Baarderadeel gelegen boerderijen.

kolonel der ruiterij.
Zijn door een onbekende geschilderd portret was tot 1859 in de verzameling van jhr. van Sminia te Bergum.

642 Magescheid tussen Janno van Sevenaer te Oldshorne en Barent van Sevenaer te Wolferen over de nalatenschap van hun moeder Margrieta van Tibout, 1693. 2 stukken
N.B. Met een verklaring van Barent over een borgtocht van zijn broeder, 1695.

654 Brief van Janno van Sevenaer uit Heerenveen aan zijn broeder Bernard Frans over de Friesche venen, 1693. 1 stuk

De Sevenaerswijk is met een viertal verlaten tussen de Schoterlandse Compagnonsvaart en de Tsjonger gegraven en aan de Buitenweg heeft zich het buurtje Sevenaer gevormd. Hier was voorheen het buiten Sevenaer gelegen, dat aan het einde van de 18de eeuw al niet meer bestond. Aan het Sevenaerspad staat helemaal in het zuiden een sluiswachterwoning, die omstreeks 1890 is gebouwd bij de 1e sluis in de Kuinder of Tsjonger

vindplaats: kerk, grafkelder
type: Naamplaatjes
bron: Grafschriften Baarderadeel
plaats: Jellum
boeknummer: 8333
H.L.G. Meckema van Burmania weduwe Sevenaar overleden den 21 maart 1743 oud 77 jaar

’t huis Sevener van den hr. Lt. Kolonel Johan van Zevenaer te Nijehorn in Schoterlant, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitGelderland
NaamJanno van Sevenaer
Woonplaats Weidum, Hania State en Nieuwehorne, Huis Sevenaer
CompagnieC94
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1672
Officier tot1673
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)36135
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Rouwbord
Overige
Voorganger in C94Sytze van Boelens
Opvolger in C94Frederick van Gabbema

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins