Schelte van Aysma

Generaties lang hing in de Protestantse kerk van Schettens een helm waarvan niemand besefte dat het een uniek exemplaar betrof. In 2015 werd de helm ontdekt door Jeroen Punt, conservator van het Nationaal Militair Museum. Al snel werd contact gelegd met André Buwalda, die naast kerkrentmeester amateurhistoricus is en een eigen website heeft die de geschiedenis van zijn dorp beschrijft. Op een van de foto’s van het interieur van de kerk was ook de helm aan kerkmuur zichtbaar. Al snel was de nieuwsgierigheid gewekt. In mei 2015 volgde een afspraak op locatie waarbij de helm uitvoerig werd bestudeerd. Het leek erop dat de drager van de helm ook nog geïdentificeerd kon worden.

Van alle begraven personen in de kerk kwam er één het meest in aanmerking voor een koppeling met de helm. Volgens de gegevens lag onder een van de zes grafstenen de Friese kolonel Schelte van Aysma begraven. Buwalda en Punt startte daarna een jarenlang historisch onderzoek. Dit onderzoek resulteerde in het levensverhaal van Schelte van Aysma, maar leidde ook tot een luisterrijke herbegrafenis van de kolonel door Defensie en een heuse theatervoorstelling tijdens Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Het hele levensverhaal en veel van de gevonden bronnen zijn op deze website raadpleegbaar.

André Buwalda (l) en Jeroen Punt (r) op het graf van Schelte van Aysma met de Helm.