Johan de Clair

In 1672 staat Johan de Clair vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein in garnizoen te Maastricht.
Op 23-4-1668 werd J(ohan) de Clair kapitein, als opvolger van M. de la Mair.
Hij was van 1691-1696 majoor van een Fries regiment.
Op 19-10-1694 werd F(ilip) Joly kapitein, als opvolger van N(Johan) de Clair.
Op 17-11-1694 werd F(ilip) Joly kaitein (C&I), als opvolger van J. de Clair.

Van 1696-1700 was hij luitenant-kolonel van het Friese Regiment, waarbij hij Hans Willem baron van Camstra opvolgde.
Hij werd zelf in die functie opgevolgd door Rienck van Burmania.

Op 12-10-1700 werd Jr. T(jalling) S(chelte) L(eo) Camstra kapitein, als opvolger van I(ohan) de Clair.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Johan de Clair
Periode: 1586 1792
Naam Johan de Clair
Functie Sergeant Majoor van het Regiment van de welgeboren heere Kolonel Graaf van Stirum
Datum 19-3-1691

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamJohan de Clair
Woonplaats-
CompagnieC48
C155
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1668 en 1694?
Officier tot1694 en 1700
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39349
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Voorganger in C48Mauritius la Mair
Opvolger in C48Tjalling Schelte Leo Willem van Camstra

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins