Johan de Clair

Op 23-4-1668 werd J(ohan) de Clair kapitein, als opvolger van M. de la Mair.
Hij was van 1691-1696 majoor van een Fries regiment.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Johan de Clair
Periode: 1586 1792
Naam Johan de Clair
Functie Sergeant Majoor van het Regiment van de welgeboren heere Kolonel Graaf van Stirum
Datum 19-3-1691

Van 1696-1700 was hij luitenant-kolonel van het Friese Regiment, waarbij hij Hans Willem baron van Camstra opvolgde.
Hij werd zelf in die functie opgevolgd door Rienck van Burmania.

Op 12-10-1700 werd Jr. T(jalling) S(chelte) L(eo) Camstra kapitein, als opvolger vna I(ohan) de Clair.

Kenmerken

NaamJohan de Clair
Woonplaats-
CompagnieC118
RangFriese Nassause Regiment - Majoor
NationaliteitONBEKEND
Officier van:1688
Officier tot1700
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39349
Blog-
Opvolger in C118Tjalling Schelte Leo Willem van Camstra

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins