Douwe van Echten

Op 22-5-1658 werd Dominicus Echten vaandrig in de compagnie van kapitein L. van Grovestins, als opvolger van L. Grovestins.

Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als vaandrig droeg hij de kist.

Op 21-1-1675 werd Sibrandt de Mepsche vaandrig in de compagnie van kapitein S. Tamminga, als opvolger van N. Echten.
Op 21-1-1675 werd N(Douwe) Echten luitenant in de compagnie van kapitein J(ohan) Tamminga, als opvolger van L. Gravius.
Op 16-3-1682 werd N. Ferrares luitenant in de compagnie van kapitein I(ohan) Tamminga, als opvolger van D(ouwe) van Echten.
Op 16-3-1682 werd Douwe van Echten luitenant in de compagnie van kapitein (Feye Feyes van) Heemstra, als opvolger van N. Ferrares.
Op 26-1-1683 werd Jr. Ernst van Donia luitenant in de compagnie van kolonel (Feye Feyes van) Heemstra, als opvolger van D(ouwe) van Echten.

In 1690 verhuurde hij ‘zowel eigen als St Anna landen’.
Google Books:
Lotgevallen van wijlen de wel geboren heeren Hans Paul Christoffel van …
Door S.O. van Kammen

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Familiewapen van Dominicus van Echten
(CBG familiewapens)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDouwe van Echten
Woonplaats-
CompagnieC62
C112
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Friese Nassause Regiment - Vaandrigs
Officier van:1675
Officier tot1683
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)41694
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenLijkstatie
Familiewapen

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins