Symen Anckes Oosterzee

Woonde te Eesterga.

Op 23 Mrt 1644 werd Pytter Doeckes schrijver van de compagnie van kapitein D(amas) van Loo, als opvolger van S(ymen) Ooster

Register betalingsordonnanties ontvanger generaal consumptiën
Bron: Ontvanger GeneraalSoort registratie: Ontvanger Generaal inschrijving(Akte)datum: 12-1651
Bijzonderheden:
Sijmen Antkes Oosterzee als opsichter vande Landtschaps wercken inde Lemmer wegens d’ opsicht bij hem door ordre vande heeren commissarien Andringa ende Oosterzee sedert den 6en Augusti 1651 tot den 3en Novembris laestleden gehadt volgens liquidatie der heeren reeckenmeesters ordonnantie tot 135-.-. [Ende alsoo te samen volgens haer resp. specificatien ende liqudatie der heeren rekenmeesters ordonnantie tot f 12302-5-2]: …. Dito hebben ondergeschreven leveranciers ende mr. arbeitsluijden haere ordonnantien becomen namentlijck (o.a.) Sijbrants Pieters metselaer f 1245-2-8
Toponiem: Lemmer

Verzameling Hessel de Walle
Bron: Inscripties en grafschriftenSoort registratie: Inscripties en grafschriften inschrijving(Akte)datum: 07-03-1648Plaats: EestergaSoort akte: Inscriptie
Bijzonderheden:
Symmen Antjes Oosterzee dycks gedeputeerde ende volmacht van Lemsterlandt sterf den 2 .ber 1653 ende Wypck Immes dochr syn huisvroue in den heere gerust den 7 marty 1648 ende leggen alhier medt haerre twee zoonen begraven de salige opstandinge verwachtende terstee
Bron: Grafschriften Lemsterland
Object: grafsteen

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSymen Anckes Oosterzee
WoonplaatsEesterga
CompagnieC06
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:?
Officier tot1644
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)47249
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins