John Murray

of:: John Murray

Bij huwelijk in 1651 was hij luitenant.
Stalmeester van Stadhouder Willem Frederik graaf van Nassau te Leeuwarden.
Op 13-6-1655 werd hij kapitein, als opvolger van J(George) Douglas.
In 1659 lag hij te Hulst en krijgt op 29 april vd Staten toestemming zijn compagnie te verplaatsen.
Vermeld in de Staat van Oorlog 1660 als Johan Murray, kapitein van een Schotse compagnie.
Van Hulst naar Schenkenschans gezonden 30-3-1662.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.

Op 4-11-1666 werd hij bevorderd tot majoor.
Op 22-12-1666 werd hij als kapitein opgevolgd door F.E. Veglin.

Ruit met het alliantiewapen van Johan Murray en Beatrix Meynsma
(Fries Museum)

vindplaats: rouwbord in de kerk; verdwenen
type: Rouwborden
bron: Grafschriften Baarderadeel
plaats: Beers
boeknummer: 258
Jr. Johan Murrai seriant major en cap. van een regiment te voet obiit den 19 november 1666
Murrai of Fallonhill
Douglas
Murrai of Black-Barone
Hay of Atol
Van der Meer
Uit den Hoven
Everswijn
Duge-Leens

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Raam met wapens Johan Murray en zijn vrouw Bauck van Meysnsma.
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitSchotland
NaamJohn Murray
Woonplaats-
CompagnieC49
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Schots Regiment - kapitein
Officier van:1655
Officier tot1666
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34801
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
AfbeeldingenRouwbord
Lijkstatie
Glas in lood
Voorganger in C49George Douglas
Opvolger in C49Philip Ernst Vegelin van Claerbergen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins