Portrettenreeks Oranje-Friesland

** serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland,
onder Willem Carel Hendrik Friso (Willem IV), stadhouder van Friesland van 1711-1747  **
** geschilderd in 1731 door Bernardus Accama, nu in Fries Museum te Leeuwarden **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Charles de Saumaise-ONBEKENDKapiteinONBEKEND17261748-32874-
Donald Alexander Mallet-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--39659-
Eelco Hettes van Glinstra-ONBEKENDKolonelFriesland1701<1768-35962-
Frederik de Drevon-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--33899-
Hans Hendrik van HaersmaOenkerk, Stania StateONBEKENDKapiteinFriesland<1731?-36764-
Hendrik Maurits Brunet de Rochebrune-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<17311732-33119-
Hendrik Philip de Muisson-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--39651-
Hervé de Vaillant-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<1731--39656-
Jean de Valat-ONBEKENDLuitenant-KolonelFrankrijk1731?-39645-
Jetso Idsard van Burmania-ONBEKENDLuitenant-GeneraalFriesland<1733<1775-33198-
Joost Christiaan Terville-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--39660-
Nicolaas Johannes van Glinstra-ONBEKENDLuitenant-KolonelFriesland-<1734-37631-
Petrus Bernhardt van Cotzhausen-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--39657-
Philips Alberti-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1723?-36759-
Roelof Dirk de Sighers-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--39650-
Rutger Tulleken-ONBEKENDKolonelONBEKEND<1731--39651-
Willem Frederik van Sloterdijk-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--39658-
Feye Scheltesz. van HeemstraOenkerk, Heemstra StateC108Luitenant-GeneraalFriesland1721<1748-11008-
Tjalling Homme van HaersolteFerwerd, Cammingha StateC101Luitenant-KolonelFriesland17191760-39643-
Gellius Wybrandus van Aytta-C51MajoorFriesland1724<1772-38688-
Hans Willem van AylvaOenkerk, Eysinga State?C106Luitenant-GeneraalFriesland1720<1776-33251-
Watze Wijtze van CamminghaWirdum, Oenema StateC104Luitenant-GeneraalFriesland1704<1764-14845-
Gemme Onuphrius van BurmaniaAnjum, Holdinga StateHOFMEESTERSLuitenant-GeneraalFriesland<1738 en 1746? en 1759-35961-