Portrettenreeks Fries Regiment

** Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment **
** geschilderd tussen 1635-1645, door Wybrand de Geest en/of zijn omgeving **
** serie hing in 185* te Bergum op Sminia State **

klik hier.


Portrettenreeks Oranje-Friesland

** serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland,
onder Willem Carel Hendrik Friso (Willem IV), stadhouder van Friesland van 1711-1747  **
** geschilderd in 1731 door Bernardus Accama, nu in Fries Museum te Leeuwarden **

klik hier.


Portrettenreeks Stadhouderlijk Hof (Leeuwardenreeks)

** serie van 42 portretten van hoge officieren, veel Nassau’s, maar ook buitenlandse kolonels **
** geschilderd tussen X en 1633 door Wybrand de Geest, atelier Michiel van Mierevelt, atelier Jan van Ravesteyn **
** serie hing in 1633 in Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden bij stadhouder Ernst Casimir **

klik hier.


Portrettenreeks Hoogduits Regiment

** serie van 31 portretten uit het Hoogduitse Regiment, op repartitie van Friesland **
** geschilderd tussen 1609-1615 en hing op het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden bij stadhouder Willem Lodewijk **
** 5 portretten nu in collectie Rijksmuseum. Latere lijst van 26 portretten bekend **

klik hier.


Portrettenreeks Katzenelnbogen

klik hier.


Portrettenreeks Hans Willem van Aylva

** serie van ong. 20? portretten van officieren onder kolonel Hans Willem van Aylva **
** geschilderd ong. 1667 door Juriaen Jacobsz. **
** alleen van majoor Laes van Grovestins is zeker dat hij bij deze serie hoorde, de rest is een aanname **

klik hier.