Portrettenreeks Fries Regiment

** Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment **
** geschilderd tussen 1635-1645, door Wybrand de Geest en/of zijn omgeving **
** serie hing in 185* te Bergum op Sminia State **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Gellius Nijs-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND>1631<1639-35583-
Gijsbertus van VoortAugustinusga, Siccama State ?C09VaandrigFriesland16261636-38081-
Willem Frederik van Nassau-Dietz-HOOGDUITS 3Kapitein-GeneraalFriesland16251645-33958-
Foppe Sirtema van Grovestins-C36MajoorFriesland16331658-33934-
Haring Douwes van Harinxma-C34KapiteinFriesland1633/16341651-33469-
Pieter van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC37KapiteinFriesland1633/16341636-35470-
Ids van EmingaDokkumC12KolonelFriesland16011635-32319ja
Jan Gerckes HoptillaHarlingenC53KapiteinFriesland16311644-34848ja
Tjerck van SolckemaTjerkgaast, Solckema StateC35KapiteinFriesland16431665-35521ja
Wyger Heres Eelsma van Hottinga-C54
C55
C66
KapiteinFriesland1635 en ???? en 16371644 en 1635 en ????-34885-
Poppe Bockes van BurmaniaEdens, Unia StateC58
HOFMEESTERS
MajoorFriesland1626 en 16331638 en 1638Ja32484-
Douwe Tjercks van HeremaSneekC70KapiteinFriesland1633/16341654-32261-
Jacques van OenemaHeerenveen, Huize VoormeerC04KolonelFriesland16221646-32312ja
Poppe Jans van BurmaniaLeeuwardenC12Luitenant-KolonelFriesland16351676-32395-
Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg-C01Kapitein-GeneraalFriesland<15901620-33294-
Ernst Casimir van Nassau-Dietz-ONBEKENDKapitein-GeneraalFriesland16201632-33305-
Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz-ONBEKENDKapitein-GeneraalFriesland-1640Ja33307-
Arent Arents van LooDronrijp, Foppinga StateC26KapiteinFriesland16371658-35417-

 

Portrettenreeks Oranje-Friesland

** serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland,
onder Willem Carel Hendrik Friso (Willem IV), stadhouder van Friesland van 1711-1747  **
** geschilderd in 1731 door Bernardus Accama, nu in Fries Museum te Leeuwarden **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Charles de Saumaise-ONBEKENDKapiteinONBEKEND17261748-32874-
Donald Alexander Mallet-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--39659-
Eelco Hettes van Glinstra-ONBEKENDKolonelFriesland1701<1768-35962-
Frederik de Drevon-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--33899-
Hans Hendrik van HaersmaOenkerk, Stania StateONBEKENDKapiteinFriesland<1731?-36764-
Hendrik Maurits Brunet de Rochebrune-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<17311732-33119-
Hendrik Philip de Muisson-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--39651-
Hervé de Vaillant-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<1731--39656-
Jean de Valat-ONBEKENDLuitenant-KolonelFrankrijk1731?-39645-
Jetso Idsard van Burmania-ONBEKENDLuitenant-GeneraalFriesland<1733<1775-33198-
Joost Christiaan Terville-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--39660-
Nicolaas Johannes van Glinstra-ONBEKENDLuitenant-KolonelFriesland-<1734-37631-
Petrus Bernhardt van Cotzhausen-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--39657-
Philips Alberti-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1723?-36759-
Roelof Dirk de Sighers-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--39650-
Rutger Tulleken-ONBEKENDKolonelONBEKEND<1731--39651-
Willem Frederik van Sloterdijk-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--39658-
Feye Scheltesz. van HeemstraOenkerk, Heemstra StateC108Luitenant-GeneraalFriesland1721<1748-11008-
Tjalling Homme van HaersolteFerwerd, Cammingha StateC101Luitenant-KolonelFriesland17191760-39643-
Gellius Wybrandus van Aytta-C51MajoorFriesland1724<1772-38688-
Hans Willem van AylvaOenkerk, Eysinga State?C106Luitenant-GeneraalFriesland1720<1776-33251-
Watze Wijtze van CamminghaWirdum, Oenema StateC104Luitenant-GeneraalFriesland1704<1764-14845-
Gemme Onuphrius van BurmaniaAnjum, Holdinga StateHOFMEESTERSLuitenant-GeneraalFriesland<1738 en 1746? en 1759-35961-

 

Portrettenreeks Stadhouderlijk Hof (Leeuwardenreeks)

** serie van 42 portretten van hoge officieren, veel Nassau’s, maar ook buitenlandse kolonels **
** geschilderd tussen X en 1633 door Wybrand de Geest, atelier Michiel van Mierevelt, atelier Jan van Ravesteyn **
** serie hing in 1633 in Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden bij stadhouder Ernst Casimir **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ambrogio de Spinola-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekendItalie15981630-42124-
Anthonis van Utenhove-ONBEKENDKolonelNEDERLAND<1619?-42855-
Charles de Levin-ONBEKENDOfficiersfunctie onbekendONBEKEND?1592Ja42842-
Daniël de Hertaing-ONBEKENDLuitenant-KolonelONBEKEND<1600>1604-42828-
Francisco Hurtado de Mendoza-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekendSpanje-<1623-42840-
François de La Noue-ONBEKENDKapiteinFrankrijk15801591-42827-
Gaspar de Coligny-ONBEKENDOfficiersfunctie onbekendFrankrijk?<1572-42833-
Gaspar III de Coligny-ONBEKENDKolonelFrankrijk1603?-42844-
Horatio Vere-ONBEKENDKolonelEngeland<1600>1632-42088-
Johan Conrad von Salm-Dhaun-ONBEKENDKapiteinZwitserland1622?-42838-
Johan VIII van Nassau-Siegen-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekendNEDERLAND1614<1638-42054-
Joost de Zoete de Lake-ONBEKENDOfficiersfunctie onbekendNEDERLAND15801589-35977-
Justinus van Nassau-ONBEKENDLuitenant-AdmiraalNEDERLAND<15831631-32888-
Nicolaes von Schmeltzing-ONBEKENDKolonelONBEKEND-<1629-42839-
Olivier van den Tympel-ONBEKENDOfficiersfunctie onbekendNEDERLAND15731603Ja42836-
Robert Dudley-ONBEKENDOfficiersfunctie onbekendEngeland15851587-42835-
Robert Henderson-ONBEKENDKolonelSchotland15941607Ja40944-
Syrius de Bethune-ONBEKENDKolonelFrankrijk1604?-42147-
Willem Adriaan II van Horne-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND?1625-32891-
Willem de Zoete van Laecke-ONBEKENDLuitenant-AdmiraalNEDERLAND?<1637-42846-
Willem III van Oranje-Nassau-ONBEKENDOfficiersfunctie onbekendNEDERLAND<16721702-28006-
William Brogg-ONBEKENDKolonelSchotland16061636-40949-
Willem Frederik van Nassau-Dietz-HOOGDUITS 3Kapitein-GeneraalFriesland16251645-33958-
Lodewijk Gunther graaf van Nassau-Dillenburg-C65KapiteinDuitsland15951604Ja34150-
Filips van Nassau-Dietz-ONBEKENDKolonelNEDERLAND<15851595Ja34152-
Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg-WATERGEUZENKapiteinNEDERLAND<15721574Ja33297-
Adolf Graaf van Nassau-Dillenburg-WATERGEUZENKapiteinNEDERLAND<15661568Ja33298-
Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg-C01Kapitein-GeneraalFriesland<15901620-33294-
Adolf van Nassau-Siegen-C65KapiteinNEDERLAND16041608Ja34952-
Ernst Casimir van Nassau-Dietz-ONBEKENDKapitein-GeneraalFriesland16201632-33305-
Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz-ONBEKENDKapitein-GeneraalFriesland-1640Ja33307-
Hendrik van Nassau-Dillenburg-WATERGEUZENKapiteinNEDERLAND<15721574Ja33299-
Filips Willem van Oranje-ONBEKENDOfficiersfunctie onbekendNEDERLAND---41077-
Frederik Hendrik van Oranje-Nassau-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapitein-GeneraalNEDERLAND<16251647-33960-
Maurits van Oranje-Nassau-ONBEKENDOfficiersfunctie onbekendNEDERLAND<15851625-33304-
Willem II van Oranje-Nassau-ONBEKENDOfficiersfunctie onbekendNEDERLAND<16431650-38763-

Portrettenreeks Hoogduits Regiment

** serie van 31 portretten uit het Hoogduitse Regiment, op repartitie van Friesland **
** geschilderd tussen 1609-1615 en hing op het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden bij stadhouder Willem Lodewijk **
** 5 portretten nu in collectie Rijksmuseum. Latere lijst van 26 portretten bekend **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Eberhard HanecrothDuitsland, MeursONBEKENDKapiteinDuitsland16001629-35533-
Erich Brahe-ONBEKENDKapiteinDenemarkenong. 1610?<1619-35254-
Everhard Ehrenreuter von Hoffreit-ONBEKENDKapiteinDuitsland<16091629?-32549-
Frans Huseman-ONBEKENDKapiteinDuitsland?<1614-43052-
Frederik Pithan-ONBEKENDKapiteinDuitsland>1614?-37409-
Geerhard Sloot-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND?1622-43646-
Hendrik Dutaller-ONBEKENDKapiteinZwitserland>1600?1610-43058-
Karel van der Hoeve-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<1609??-43051-
Lucas Roser-ONBEKENDKapiteinDuitsland<1600?-43056-
N.N. Bodenhausen-ONBEKENDKapiteinDuitsland<1600??-43053-
N.N. Treewes-ONBEKENDKapiteinDuitsland>1600??-43059-
Nicolaas van Boringer-HOOGDUITS 1KapiteinDuitsland16161638-37196ja
Oom Kees-ONBEKENDIngenieurONBEKEND<16061629Ja41073-
Wolf Mislich-ONBEKENDKapiteinDuitsland>1600??-37528-
Wolf van Cruyts-ONBEKENDKapiteinDuitsland>1600??-43057-
Bartholomeus IJsercramer-HOOGDUITS 4KapiteinONBEKEND?1619-35019-
Bartholemeus Andrio Walsdorffer-HOOGDUITS 3KapiteinDuitsland16041622Ja40027-
Maximiliaan Frentz-C54KapiteinDuitsland1620?1650?-35048-
Otto Brahe-HOOGDUITS 7KapiteinDenemarken16061610-40838-
Peter von Heinemark-HOOGDUITS 2KapiteinDuitsland16041616-35057-
Jan Cornelis-HOOGDUITS 9KapiteinDuitsland16051616-35022-
Daniël van Hattum-C105KapiteinONBEKEND1612nov. 1627-33950-
Hendrick van Besten-HOOGDUITS 8KapiteinDuitsland16081643-35007-
Jurjen van RipperdaJelsum, Dekema StateGRONINGER REGIMENT
HOFMEESTERS
RitmeesterGroningen1617 en 16201627 en 1622-33189-

 

Portrettenreeks Katzenelnbogen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<1614<1662-37538-