Duco Gerrolt Martena van Burmania

Woonde in 1720 te IJsbrechtum op Epema State.

Hij liet de in 1747 geerfde Camminghaburg te Leeuwarden onbewoond en ‘veronachtzamen’.
Hierdoor verviel het slot en nadat in 1755 Lands Tuchthuis afbrandde, werd het kasteel ‘vernederd’ tot een bewaarplaats van gevangenen.
In 1760 werd Camminghaburg gebruikt voor het doen van sterrekundige waarnemingen door Wytze Foppes Dongjuma.

In collectie Fries Museum een portret, waarvan vermeld wordt dat dit deze Duco Gerrolt van Burmania is.
Geschilderd door Bernardus Accama, 1720.
(AAB: Mogelijk was hij dan Gedeputeerde te Velde)
zie:

http://www.simonwierstra.nl/Burmania.htm
Hij was grietman van Wymbritseradeel 1716-1746 en heer van Camminghaburg.
Na zijn overlijden werd zijn oomzegger Sjuck Gerrolt van Burmania Rengers zijn erfgenaam, die dus Heer van Camminghaburg werd.

Op de leeftijd van 12 jaar legde hij in 1699 de eerste steen voor de kerk van Tirns (gedenkbord in de kerk).
Zijn naam staat vermeld op de kerkklok van Nijhuizum in 1729.

Zie ook tekening van Stellingwerf uit 1723: ’t huis binnen Sneek.
http://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_PTA197-016

Zie ook tekening van Stellingwerf uit 1723, Epema State te IJsbrechtum. ‘behoort D.M. van Burmania, dus Duco Martena van Burmania zo te lezen.
http://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_PTA438-006

In 1700 is een Duco Gerrolt van Burmania eigenaar van Auckama State te Teerns.
zie: http://www.stinseninfriesland.nl/AuckamaStateTeerns.htm

Onbekende officier.
Volgens website Fries Museum is dit Duco Gerrolt Martena van Burmania (1687-1746).
Hij was echter alleen grietman en geen officier.
Mogelijk was hij dan Gedeputeerde te Velde.
(foto: Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDuco Gerrolt Martena van Burmania
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFries gedeputeerde te velde
Officier van:ca. 1720 ?
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)36606
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar

Andere Gedeputeerde te velde

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins