Jarich Tjercks van Herema

In 1634/1645 en 1636/1637 deed hij de eed als kapitein.
Op 27-4-1635 volgt hij Wyger (Eelsma?) van Hottinga op als kapitein.
In 1643 is hij kapitein in het Staatse leger.
Waarschijnlijk woonde hij samen met zijn vrouw op Sytzama State te Arum, die eerder door haar oom Rienck bewoond werd.
Zijn weduwe Jetske liet de state in 1665/1666 geheel nieuw herbouwen volgens tekening J. Stellingwerf uit 1725(?)
Hij wordt op 3-7-1658 de 5e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in die functie in 1660 opgevolgd door Sybrant van Walta.
Op 11-1-1661wordt hij opgevolgd door kapitein Maximiliaan de Sanderen.

archieven.nl:,
30 nov 1635 : Beschikking op de rekesten van de ingezetenen van Kropswolde, Wolfsbergen en Foxhol, om vergoeding voor geleden schade
veroorzaakt door de doortrekkende soldaten van de kapitein Heerma
Datering: 30 nov 1635

Beschrijving:
Last tot het huren van schepen naar de Bergen bij Wedde voor het vervoer van bagage naar het garnizoen Bourtange van kapitein Heerma
Datering:
29 okt 1635

Sytzama State te Arum aen den wech naer Kimsweert in Wonseradeel in de jaren 1665 en 1666 geheel niu herbouwt door vrouwe Jetske van Sytzama, wed. wijlen jonker Jarich van Heerma, majoor van een regim.t. te voet, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJarich Tjercks van Herema
WoonplaatsArum, Sytzama State
CompagnieC55
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1635
Officier tot1660
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)12916
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C55Wyger Heres Eelsma van Hottinga
Opvolger in C55Maximiliaan de Sanderen

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins