Christoffel van Sytzama

Woonde te Tzummarum, op Sytzama State.

Aangesteld als kapitein op 21-3-1645 als opvolger van Menno Houwerda van Meckema. (13/3/1654 (!) Commissieboeken Raad van State)
Op 27-3-1647 werd Homerus Bruinsma vaandrig in de compagnie van C. van Sytzma, ipv J. van Alten.
Op 4-2-1648 werd Jacob Zaegman vaandrig in de compagnie van C(hristoffel) van Sytzama, ipv H. Bruinsma.

In 1651-1660 lag zijn compagnie in garnizoen te Delfzijl.
28 september 1651 met attestatie: De ed. e. Jacobus Sagmans vaendrager van captein Sijtsema

Op 16-2-1656 werd Feicke Lettinga vaandrig onder kap. Christoffel van Sytzama, waarbij toen J. Sageman werd opgevolgd.
Op 18-3-1659 werd Jochum Cuilenburgh vaandrig onder Christoffel van Sytzama, waarbij toen M. van Lycklama werd opgevolgd (AAB: =Marcus)
Op 18-3-1659 werd Marcus van Lycklama luitenant in de compagnie van C. van Sytsma, ipv R. Frenckena.
Op 11-1-1661 werd Adriaen Mellama luitenant in de compagnie van capitain Sytsama, ipv M. van Lycklama.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 7-2-1666 werd hij als kapitein opgevolgd door I. Douma.

http://www.stinseninfriesland.nl/SytzamaStateTzummarum.htm
Hun zoon Christoffel van Sytzama erfde de state en woonde daar ook werkelijk met zijn gezin. In ieder geval vanaf 1659 toen zijn dochter Johanna daar werd geboren en vervolgens zijn dochters Margreeth (1660), Sophia (1663) en Christina (1665). Deze Christina trouwde in 1691 met haar volle neef Jarich van Herema, zoon van Jarich van Herema en Jetske van Sytzama te Arum. In het stemkohier van 1698 komt hij voor als “Kapitein Jarich van Heerma” die het goed in eigendom heeft “uit naam van zijn vrouw Christina van Sydtsma”. Het floreenkohier van 1700 vermeldt hem als “De cap. jr. Jarigh van Heerema”. Haye Jetses was in 1698/1700 de gebruiker van de boerderij die toen een oppervlakte had van 65 pondemaat (23.9 ha.) en waarvoor precies 21 goudgulden floreenrente betaald moest worden. Sindsdien werd de state ook wel “Heerma” genoemd.
Volgens het stemkohier van 1728 is Sytzama/Heerma in handen van twee eigenaren, namelijk “Juffr. Jets van Heerma voor ½” en “De heer Vos, uit naam van zijn vrouw, voor ½” terwijl hij voor het geheel gebruiker was.

Sytzema hofstede te Zummarum of Tjedmarum in Barradeel de derde grietenij van Westergo.
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamChristoffel van Sytzama
WoonplaatsTzummarum, Sytzama State
CompagnieC18
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1645
Officier tot1665
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34897
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C18Scato Hendrik Burs Trip
Opvolger in C18Hans Willem van Plettenberg

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins