Hans Willem baron van Aylva

Bewoonde Brandstede te Holwerd.
Hij huwde zijn achter-achternicht.

Portret van Hans Willem, baron van Aylva (1635-91), generaal-majoor, genoemd ‘de ontzaglijke generaal’. Kniestuk, in een ovaal, staande in wapenrusting in een landschap, commadostaf in de rechterhand, de helm rechts op een rots. Pendant van SK-A-1402.
Geschilderd door Hendrick de Valk, 1693-1717.
(Rijksmuseum)

Potret van Hans Willem baron van Aylva (1635-1691) met een bediende, toegeschreven aan Martin Mytens ong. 1650-1674.
Functiebijgenaamd “De ontzachlijke Generaal”; kolonel van het Friese regiment (1659); luitenant-admiraal (1666); wachtmeester-generaal (1667); generaal-majoor (1668); drossaard van Lieroord; luitenant-generaal (1672); gouverneur van Coevorden (1683); zorg voor de verbetering van de fortificatiewerken van Nijmegen (1688)
private collection Van Pallandt van Neerijnen, Neerijnen, familiebezit
Private collection, Groot-Brittannië
2012 – 2012 gesignaleerd
https://rkd.nl/nl/explore/images/147522

Portret van Hans Willem baron van Aylva (1635-1691), geschilderd door anoniem ong. 1650-1674.
Nu in Stadhuis Dokkum, gekocht in 1953-1954.

Portret van Hans Willem van Aylva (1635-1691), door Martin Mijtens.
(Gelderse Landschap en Kastelen)
Volgens RKD: gedateerd op 1650 – 1674
(foto: Supersneuper)

Detail van de Slag bij Seneffe in 1674
In het midden met nr. 6 is de generaal Alua vermeld: Hans Willem baron van Aylva.
(Collectie Rijksmuseum)

Mogelijk een portret van hem in het Greenwich Museum bij Londen.

In de boedelinventaris dd 3-11-1680 opgemaakt te Leeuwarden, van de mr. schilder Johannes Heimans, staan veel vorderingen vermeld, waaronder een flink aantal officiers.
** De Generaal Lt. (Hans Willem van) Aylva 47:05 **
Uit: Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw.
Proefschrift van Piet Bakker, 2008.

Hij stond op de cover van De Sneuper, nr. 106/juni 2012.
Hij stond op de cover van Fryslan, nr. 5, sept/okt 2022.

zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Willem_van_Aylva_(1633-1691)

Johannes Wilhelmus ab *Aylva [1648]

OPVALLEND: hij doet in 1648 de eed van kapitein, als Johannes Wilhelmus van Aylva.
Als Johannes Wilhelmus ab Aylva op 4-5-1634 student te Franeker. (dit kan niet hem zijn, dat jaar is hij geboren)
In 1645 werd een Doecke van Hemmema kapitein vd Garde, Frens luitenant en Aluva vaandrig. (AAB: Gloria Parendi, mogelijk is dit dus HW van Aylva!)
Een H.W. van Aylva (waarschijnlijk J.W.) volgt op 11-8-1648 kapitein Taecke van Boelens op.

Op 14-6-1649 werd Ritscke van Rinia vaandrig in de compagnie van kapitein H.W. van Aylva, als opvolger van Lieuwe Bruins.

*Burum, J(ohan?) van i.p.v. W.W. (=Hans Willem) van Aylva 5 Mrt. 1653

Op 5-3-1653 werd Hans Willem van Aylva ritmeester, als opvolger van wijlen W. van Vosbergen (eed 23-6-1657).
Op 22-9-1660 werd ritmeester Hans Willem van Aylva opgevolgd door Jr. Ritske van Unia.

Hij werd op 24-2-1659 als kapitein benoemd als opvolger van zijn vader Hessel Meckema van Aylva.
Hij werd de 10e Kolonel van het Infanterie Regiment 577a, op 17-03-1659, waarbij hij zijn vader in die functie opvolgde.
Op 17-2-1660 werd Anthony Georgh Gunther vrijheer van Schwartzenberg en Hohenlansberg vaandrig in de compagnie van H.W. van Aylva, als opvolger van J. van Amama.
Op de Staat van Oorlog 1660 staat hij 2x vermeld: 1x als Ritmeester met vaan van 50 harcqebusiers en 1x als Kapitein met compagnie 100 voetvolk.
Van 1662-1664 was hij Drost en kolonel van Lieroort. Drie kinderen worden daar geboren, hij is dan ‘overste’.
In 1664 staat hij als kolonel vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kolonel. (helaas niet zichtbaar op de afbeelding)
In 1666 ligt hij in garnizoen te Lieroord (zie L. van Aitzema, histoirie of Verhael. (Eerste Munsterse oorlog 1665-1666)
Hij volgde op 16-3-1667 luitenant-generaal Tjerk Hiddes de Vries op die op 6-8-1666 te Vlissingen was overleden.
Was luitenant-generaal v/d Friese vlootseskader dat in 1667 voor Chatham de Engelsen bevocht.
In 1672 staat hij vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kolonel.
Wegens zijn moedige optreden in 1672 kreeg hij de bijnaam ‘de ontzaglijke’.
Nam deel aan de slag bij Seneffde in 1674, zie ook de tekening van deze slag waarop hij is aangegeven met nr. 6.
Hij werd op 17-01-1688 generaal-majoor en op 12-04-1672 luitenant-generaal.
Nam deel aan de slag bij Fleurus in 1690.
Overlijdt ten gevolge van een val van een paard

In 1670 koopt hij met zijn vrouw bezit te Blija.

Bijgenaamd “De ontzachlijke Generaal”; kolonel van het Friese regiment (1659); luitenant-admiraal (1666); wachtmeester-generaal (1667); generaal-majoor (1668); drossaard van Lieroord; luitenant-generaal (1672); gouverneur van Coevorden (1683); zorg voor de verbetering van de fortificatiewerken van Nijmegen (1688)

Zie leedbrief overlijden Juliana Agatha van Aylva 27-12-1682
Woonplaats: Leeuwarden
– D’Hoog Ed. geboren Heer Hans Willem baron van Aylva, luitenant generael der Verenigde Nederlanden, ende desselfs Hoog Edel geboren vrou Frouk baronesse van Aylva
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

–> lees ook het artikel over de connectie tussen de familie Aylva en het Oostfriese Lieroord <-- Aylva en Lieroord versie 1.1

Portret van Hans Willem, baron van Aylva (1635-91), generaal-majoor, genoemd ‘de ontzaglijke generaal’. Kniestuk, in een ovaal, staande in wapenrusting in een landschap, commadostaf in de rechterhand, de helm rechts op een rots. Pendant van SK-A-1402.
Geschilderd door Hendrick de Valk, 1693-1717.
(Rijksmuseum)


Portret van Hans Willem baron van Aylva (1635-1691), geschilderd door anoniem ong. 1650-1674.
Nu in Stadhuis Dokkum, gekocht in 1953-1954.
(foto: Supersneuper)


Portret van Hans Willem baron van Aylva (1635-1691) met een bediende, toegeschreven aan Martin Mytens ong. 1650-1674.
(foto: Supersneuper)


Portret van Hans Willem van Aylva (1635-1691), door Martin Mijtens.
(Gelderse Landschap en Kastelen)
(foto: Supersneuper)


Tekening van Hans Wilhelm baron van Aylva
(Wikipedia)


Brandstede te Holwerd.
Tekening van J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)


Hans Willem baron van Aylva bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.


Detail van de Slag bij Seneffe in 1674
In het midden met nr. 6 is de generaal Alua vermeld: Hans Willem baron van Aylva.
(Collectie Rijksmuseum)


Cover van De Sneuper, nummer 106 juni 2012, met daarop Hans Willem baron van Aylva (1633-1691)

Cover van het tijdschrift Fryslan van sept/okt 2022, met daarop Hans Willem baron van Aylva (1633-1691).

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHans Willem baron van Aylva
WoonplaatsHolwerd, Brandstede
CompagnieRITMEESTERS 5
C29
C39
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1653 en 1660 en 1648
Officier tot1660 en 1691 en 1653
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)11274
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Beleg, fort, etc.
Boeken/artikelen
Boeken/artikelen

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins