Hans Willem baron van Aylva

Bewoonde Brandstede te Holwerd.
Hij huwde zijn achter-achternicht.

Johannes Wilhelmus ab *Aylva [1648]

OPVALLEND: hij doet in 1648 de eed van kapitein, als Johannes Wilhelmus van Aylva.
Een H.W. van Aylva (waarschijnlijk J.W.) volgt op 11-8-1648 kapitein Taecke van Boelens op.

is dit hem ook? *Burum, Johan van i.p.v. W.W. van Aylva 5 Mrt. 1653

Als Johannes Wilhelmus ab Aylva op 4-5-1634 student te Franeker.

Hij werd op 24-2-1659 als kapitein benoemd als opvolger van zijn vader Hessel Meckema van Aylva.
Hij werd de 10e Kolonel van het Infanterie Regiment 577a, op 17-03-1659, waarbij hij zijn vader in die functie opvolgde.
Van 1662-1664 was hij Drost en kolonel van Lieroort.
In 1664 staat hij als kolonel vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Drie kinderen worden daar geboren, hij is dan ‘overste’.
Was luitenant-generaal v/d Friese vlootseskader dat in 1667 voor Chatham de Engelsen bevocht.
Wegens zijn moedige optreden in 1672 kreeg hij de bijnaam ‘de ontzaglijke’.
Nam deel aan de slag bij Senef in 1674.
Hij werd op 17-01-1688 generaal-majoor en op 12-04-1672 luitenant-generaal.
Nam deel aan de slag bij Fleurus in 1690.
Overlijdt ten gevolge van een val van een paard

In 1670 koopt hij met zijn vrouw bezit te Blija.

Bijgenaamd “De ontzachlijke Generaal”; kolonel van het Friese regiment (1659); luitenant-admiraal (1666); wachtmeester-generaal (1667); generaal-majoor (1668); drossaard van Lieroord; luitenant-generaal (1672); gouverneur van Coevorden (1683); zorg voor de verbetering van de fortificatiewerken van Nijmegen (1688)

–> lees ook het artikel over de connectie tussen de familie Aylva en het Oostfriese Lieroord <-- Aylva en Lieroord versie 1.1

Brandstede te Holwerd.
Tekening van J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NaamHans Willem baron van Aylva
WoonplaatsHolwerd, Brandstede
CompagnieRITMEESTERS 5
C29
C39
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenant Admiraal
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
NationaliteitFriesland
Officier van:1653 en 1660 en 1648
Officier tot1660 en 1691 en 1653
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)11274
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in RITMEESTERS 5Willem van Vosbergen
Opvolger in RITMEESTERS 5Casimir Kolb