Gerrit Cornelissen Schay

Hij was in 1581 aanwezig bij de verdediging van de Bomsterzijlschans, nadat de Slag bij Noordhorn verloren was.

Tekst bij Peter Sedlnitsky en Michel Högelcko:
Begin 1589 lag Högelcko in Dokkum en veroverde ‘op loffelijke wijze’ in maart 1589 de schans Enumatil, samen met hopman Schay.
Hierna kreeg Högelcko het opperbevel van de vesting Nijezijl toevertrouwd, waarin slechts twee vendels lagen.

1589 (blz. 19) 3
-Gerrit Cornelisz Schay valt mbv een schip de schans Enumatil aan
-Michel Högelke (Lubeck) valt uit schans Niezijl de schans Enumatil aan en verovert deze.
1589 (blz. 22) 3
-Tjaard Jansen Wederspan en Michiel Högelke zijn in de schans Niezijl gelegerd.

1590, 15 juni 3
Gerrit Cornelisz Schay voert bevel over 60 man in de schans Enumatil. Hij moet capituleren en wordt gevangen genomen.

Op 29-6-1590 schrijft Caspar van Ewsum een brief aan de kapitein van het garnizoen te Winsum, met verzoek om een paspoort voor de vrouw van de te Groningen gevangen zittende hopman Gerrit de Jonge. 5

In 1593 kapitein. 4

1593, 3
Gerrit Cornelisz Schay voert het bevel over 700 man (5 vendels) in de nieuwe schans van Bourtange.

Op 15-8-1595 aangesteld als kapitein 6
1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
In 1600 aanwezig bij Slag bij Nieuwpoort.
In 1601 veldtocht Brabant/Oostende
1601 Rijnberk (genoemd als Gerrit de Jong)
In 1603 is Wilhelm van Vierssen zijn schrijver 7

Gerrit de Jonge alias Gerrit Schay komt later voor als Staatsgezind bevelvoerder te Enumatil. 5
Betreft Register Feith 1584.112 (VVS 82.60)

Brief van Gerrit Cornelis Schaij te Dokkum aan burgemeesters en raad met het voorstel een te Groningen aanwezige deserteur uit te leveren tegen een gevangen genomen boer, 21 juli 1584 5

Kenmerken

NaamGerrit Cornelissen Schay
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitGroningen
Officier van:<1581
Officier tot1604
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34221
Blog-
Opvolger in ONBEKENDWigle Gales van Hania

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins