Gerrit Cornelissen Schay

ook bekend als: Gerrit de Jonge.

Hij was in 1581 aanwezig bij de verdediging van de Bomsterzijlschans, nadat de Slag bij Noordhorn verloren was.

Hij was betrokken bij het ontzet van Lochem in 1582.
Half april 1582 doet hopman Gerrit de Jonge vanuit Lochem aan het Hof het voorstel om de bij hen gevangen zittende soldaten uit Grol uit te wisselen tegen de te Grol gevangen zittende soldaten en burgers van Lochem.
(bron: Groenlo in de tachtigjarige oorlog. De Achterhoek als strijdtoneel 1577-1627, door Joep van der Pluijm)

Tekst bij Peter Sedlnitsky en Michel Högelcko:
Begin 1589 lag Högelcko in Dokkum en veroverde ‘op loffelijke wijze’ in maart 1589 de schans Enumatil, samen met hopman Schay.
Hierna kreeg Högelcko het opperbevel van de vesting Nijezijl (of: Niezijl) toevertrouwd, waarin slechts twee vendels lagen (die van Tjaard Jansen Wederspan en Michiel Hogelke)

De Groninger schansenkrijg van G. Overdiep
1589 (blz. 19)
-Gerrit Cornelisz Schay valt mbv een schip de schans Enumatil aan
-Michel Högelke (Lubeck) valt uit schans Niezijl de schans Enumatil aan en verovert deze.
1589 (blz. 22)
-Tjaard Jansen Wederspan en Michiel Högelke zijn in de schans Niezijl gelegerd.

1590, 15 juni (De Groninger schansenkrijg, blz 28)
Gerrit Cornelisz Schay voert bevel over 60 man in de schans Enumatil. Hij moet capituleren en wordt gevangen genomen.

Op 29-6-1590 schrijft Caspar van Ewsum een brief aan de kapitein van het garnizoen te Winsum, met verzoek om een paspoort voor de vrouw van de te Groningen gevangen zittende hopman Gerrit de Jonge. (https://www.groningerarchieven.nl)
In 1593 kapitein. (Geschiedenissen, Vervou).

1593 (Groninger Schansenkrijg, blz 73)
Gerrit Cornelisz Schay voert het bevel over 700 man (5 vendels) in de nieuwe schans van Bourtange.

Op 15-8-1595 aangesteld als kapitein (bron: RvS, commissieboeken).

Omstreeks 1600 waren er in de A-Kerk te Groningen gebrandschilderde ramen met namen en wapens van Groninger kapiteins.
‘Overste luitenant, ritmr. ende hopmans des Nassouischen stats Groeningen ende Omlandes regiment’
Hieronder die van kapitein Gerrit Cornelis Scay, hopman.

1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
In 1600 aanwezig bij Slag bij Nieuwpoort.
In 1601 veldtocht Brabant/Oostende
1601 Rijnberk (genoemd als Gerrit de Jong)
In 1603 is Wilhelm van Vierssen zijn schrijver (DNL, 1985).

https://www.groningerarchieven.nl:
Gerrit de Jonge alias Gerrit Schay komt later voor als Staatsgezind bevelvoerder te Enumatil.
Betreft Register Feith 1584.112 (VVS 82.60)

(https://www.groningerarchieven.nl)
Brief van Gerrit Cornelis Schaij te Dokkum aan burgemeesters en raad met het voorstel een te Groningen aanwezige deserteur uit te leveren tegen een gevangen genomen boer, 21 juli 1584

Familiewapen Gerrit Cornelissen Scay/Schay, hopman
(tekening uit ong. 1600 van de ramen A-Kerk te Groningen)

Tekening van gebrandschilderde ramen in de A-Kerk te Groningen. Hierop namen en wapens van Groninger Nassause Regiment uit omstreeks 1600.
(Utrechts archief, Aernout van Buchel)

Kenmerken

NationaliteitGroningen
NaamGerrit Cornelissen Schay
Woonplaats-
CompagnieGRONINGER REGIMENT
C89
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Groninger Nassause Regiment - Kapiteins
Officier van:<1581 en 1595
Officier tot1595 en 1604
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34221
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Glas in lood
Voorganger in GRONINGER REGIMENTWillem Coenders van Helpen
Opvolger in GRONINGER REGIMENTCaspar van Ewsum

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins