Barthold de Schepper

kapitein regiment van Aylva; luitenant kolonel [1714]

Op 16-2-1713 werd B(arthold) de Schepper kapitein, als opvolger van N. des Champs.

Proclamatieboeken Bolsward:
102vo.
6 februari 1737.
Koper: Franciscus Elgersma, notaris publ., old-burgemeester en mede-vroedschap en Pijttie Sijnnes Algra, echtelieden.
Onroerend goed: drie of de wederhelft van zes pondemaat land, mandelig met de echtelieden kopers.
Gebruikt door: het geheel door Lolle Reins voor 22 cargls per jaar; op St..Pijtter 1737 vrij van huur.
Naastliggers: de kopers ten westen en zuiden; de Hoog Welgeb. Heer Drost en Overste Aijlva ten oosten; de burgemeester Agema ten noorden.
Gekocht van: Juffren Sophia Lucretia en Johanna Maria van Nysten en Bartolt de Schepper, capitein van een compagnie te voet.
Koopsom: iedere pondemaat voor 81 goudgls en 21 stvs.
Opmerking: over het geheel belast met 4 floreen.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamBarthold de Schepper
Woonplaats-
CompagnieC133
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1713
Officier tot>1730?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39873
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Voorganger in C133N. des Champs

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins