Duco Martena van Burmania

http://www.stinseninfriesland.nl/NieuwMeckemaStateKollum.htm
Beatrix van Voss thoe Beesten stierf ongehuwd. Zij schijnt Meckema State nagelaten te hebben aan haar broer George Frederik van Voss thoe Beesten, gehuwd met Anna Elizabeth van Burmania. Er staat vermeld dat de state in 1749 eigendom was van de Oud cornet van Voss thoe Beesten en in 1758 van zijn weduwe. Of zij Meckema State bewoond hebben is niet bekend, misschien af en toe, maar waarschijnlijk woonden ze vaker te Beesten. Zij maakte althans daar op 26 juli 1749 haar testament op.
Na haar overlijden erfde Duco Martena van Burmania de state naar het schijnt, want die was in 1768 eigenaar, maar woonde op Feytsma State te Hallum.

AAB: Duco en Anna zijn achterneef/nicht van elkaar!

vindplaats: rouwbord in de kerk van Hallum
type: Rouwborden
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Marrum
boeknummer: 2260
Den hoog wel geboren heer jr. Duco Martena van Burmania in leven generaal majoor bij de infanterij van den staat der vereenigde Nederlanden. Colonel van een regiment te voer mitsgaders commandeur van het hooge en laage Sas van Gendt met de onderhorige steden van dien. Overleden den 8 september 1775 in het 63 jaar zijn ouderdoms

Rouwbord van Duco Martena van Burmania (1713-1775) in de kerk te Marrum
(foto: Walmar.nl)

Gebrandschilderd raam in Epema State van Duco Martena van Burmania.
(foto: Walmar.nl)

Kenmerken

NaamDuco Martena van Burmania
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
RangCommandeur
Friese Nassause Regiment - Generaal-Majoor
Friese Nassause Regiment - Kolonel
NationaliteitFriesland
Officier van:?
Officier tot<1775
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)37289
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenRouwbord
Overige
Familiewapen
Opvolger in ONBEKENDWigle Gales van Hania

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins