Duco Martena van Burmania

Op [1773] werd Z(eino) J(an) van Welvelde kapitein, als opvolger van D(uco) M(artena) van Burmania.

Hij werd commandeur van Sas van Gent (Zeeland), als opvolger van zijn overleden broer Jan Frederik.

http://www.stinseninfriesland.nl/NieuwMeckemaStateKollum.htm
Beatrix van Voss thoe Beesten stierf ongehuwd. Zij schijnt Meckema State nagelaten te hebben aan haar broer George Frederik van Voss thoe Beesten, gehuwd met Anna Elizabeth van Burmania. Er staat vermeld dat de state in 1749 eigendom was van de Oud cornet van Voss thoe Beesten en in 1758 van zijn weduwe. Of zij Meckema State bewoond hebben is niet bekend, misschien af en toe, maar waarschijnlijk woonden ze vaker te Beesten. Zij maakte althans daar op 26 juli 1749 haar testament op.
Na haar overlijden erfde Duco Martena van Burmania de state naar het schijnt, want die was in 1768 eigenaar, maar woonde op Feytsma State te Hallum. (AAB: dit is Goslinga State vermoedelijk!)

AAB: Duco en Anna zijn achterneef/nicht van elkaar!

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Duco Martena van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Duco Martena van Burmania
Functie Majoor titulair te voet
Datum 16-1-1747

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Duco Martena van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Duco Martena van Burmania
Functie Kapitein
Datum 27-9-1747

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Duco Martena van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Duco Martena van Burmania
Functie Luitenant Kolonel titulair en Majoor te voet
Datum 11-4-1747

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Duco Martena van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Duco Martena van Burmania
Functie Kolonel
Datum 4-4-1775

vindplaats: rouwbord in de kerk van Hallum
type: Rouwborden
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 2260
Den hoog wel geboren heer jr. Duco Martena van Burmania in leven generaal majoor bij de infanterij van den staat der vereenigde Nederlanden. Colonel van een regiment te voer mitsgaders commandeur van het hooge en laage Sas van Gendt met de onderhorige steden van dien. Overleden den 8 september 1775 in het 63 jaar zijn ouderdoms

vindplaats: gebrandschilderd raam Epema State
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 7450
Hoog welgeboren heer de heer Doeke Martena van Burmania capitain in het regiment van de prinse van Orangie en Nassauw 1743

Rouwbord van Duco Martena van Burmania (1713-1775) in de kerk te Hallum
(foto: RCE.nl)


Gebrandschilderd raam in Epema State van Duco Martena van Burmania.
(foto: Walmar.nl)

Zegel van Duco Martena van Burmania (1713-1775) op een getuigschrift uit 1750 voor soldaat Joseph Joeke.
Hierop het bekende Burmania wapen, maar met hartschild van Martena.
(foto: Tinco Lycklama Foundation/Wibo Boswijk)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDuco Martena van Burmania
Woonplaats-
CompagnieC210
RangCommandeur
Friese Nassause Regiment - Generaal-Majoor
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Officier van:<1740
Officier tot1772
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)37289
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenRouwbord
Glas in lood
Familiewapen
Opvolger in C210Zeino Jan baron van Welvelde

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins