Ritscke van Unia

  • Geboren omstreeks 1640
  • Overleden 8 april 1674, vermoedelijk in Belgie, Seneffe.
  • Zoon van Julius Mockema van Aylva en Ydt Douwesdr. van Aylva.
  • Ongehuwd overleden.

Woonde te Jelsum in 1660 (AAB: dit zal dan Dekema State zijn)

Op 28-4-1655 werd Jr. Ritske van Unia luitenant in de compangie van kapitein Inthiema, als opvolger van Serapius Popma.
Op 28-7-1655 werd Sibrandus van Hettinga luitenant in de compagnie van kapitein Inthiema, als opvolger van R(itscke) van Unia.
Op 28-7-1655 werd werd Jr. Ritske van Unia luitenant in de compagnie van ritmeester Schwartzenberg, als opvolger van W(olf) S(igismund) Schratenbach.
Op 30-6-1659 werd Jr. Jacob de Laignier luitenant in de compagnie van ritmeester Sandra, als opvolger van R(itscke) van Unia.
Op 30-6-1659 wordt R(itscke) van Unia kapitein, als opvolger van Jan (of: Johan) van Aysma.
Op 22-9-1660 werd Jr. U. van Sixma kapitein, als opvolger van R(itscke) van Unia.
Op 22-9-1660 kreeg R(itscke) van Unia C&I.
Op 22-9-1660 werd Jr. Ritske van Unia benoemd tot ritmeester, als opvolger van H.W. van Aylva.

Hij ging mee op diplomatieke reis naar Spanje in 1660/1661 (zie verslag Lodewijck Huygens, Spaans journaal), of mogelijk zijn naamgenoot volgens het boek.
https://www.hvnf.nl/2021/01/philippus-van-humalda-uit-ee-als-ambassadeur-naar-de-koning-van-spanje/

In 1664 staat hij als ritmeester vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.

Op 15-12-1664 aanwezig bij lijkstatie stadhouder Willem Frederik, als ritmeester.

Op 16-7-1674 werd hij opgevolgd door Jr. Casimir Kolb heer van Wartenberg.

Dekema State te Jelsum, behoort den Heer van Dois, bewoond door den Heer de Lannoy, 1722
Tekening van Jacobus Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Ritscke van Unia bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamRitscke van Unia
WoonplaatsJelsum, Dekema State
CompagnieRITMEESTERS 5
C19
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenants
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1659 en 1660
Officier tot1660 en 1674
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33197
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in RITMEESTERS 5Lelio Pompei
Opvolger in RITMEESTERS 5Tomio Pompei

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins