Seerp van Galama

-watergeus, kapitein

Woonde op Hoxwier state te Mantgum.
Was een van de verbonden edelen.
In 1572 als kapitein aanwezig bij de Slag van Jemmingen.
Vocht dus tegen de Spanjaarden en vluchtte later naar Emden. Hadden 14 dochters.
Van 1577-1581 (overlijden) grietman van Baarderadeel.

Zie tekening grafsteen te Mantgum, in http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/fa/fa_1890.pdf

Artikel in De Heraut: Bernard de Merode, luit-stadhouder Friesland 1580-1583.
Op 18-10-1580 wordt hij genoemd, in een brief door Bernard de Merode aan de Ged. van de Geunieerde Provincien.
Hij moet de klokken van de grietenij Dongeradeel ‘oosterzijde ter Paesens’ verzamelen ‘om daervan geschut te maecken totte fortificatie van de schanste van Oostmahorn.

Grafzerk van Seerp van Galama en zijn vrouw His van Botnia, in de kerk van Mantgum

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSeerp van Galama
WoonplaatsMantgum, Hoxwier State
CompagnieWATERGEUZEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Watergeus
Officier van:<1568
Officier tot1581?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)11027
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Opvolger in WATERGEUZENAdam Everts van Haren

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins