Allert Clant

Hij woonde op Meyma.

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#source=3&page=117&view=imagePane
Als overste in dienst dezer landen, verzocht hij in 1589 den Staten-Generaal
om op hun commissie te mogen lichten 8 vendels
en daarna nog 2 dito, ieder van 200 man, “tot
seecker exploict op den vyandt”, betuigende deze
krijgelieden voor het grootste deel binnen drie
dagen bijeen te zullen brengen, ten einde met
12 of 1300 voetknechten den lande een ruiter-
dienst te doen voor den tijd van 21 of 22 dagen.
Dit hem toegestaan zijnde, voegde hij zich in
Mei van dat jaar bij de troepen van Maarten
Schenk om het huis te Blyenbeek, dat door
Marcus van Rije belegerd was, te onzetten, waarin
zij echter niet slaagden. In Juni d.a.v. voor
Rees gekampeerd zijnde, werd hij 2 juli des
nachts onverhoeds door de Spanjaarden over-
vallen, doch hij ontving deze zoo wel, dat zij
met groot verlies moesten aftrekken.
In Augustus d.a.v. ging hij een verdrag aan
met Willem Lodewijk, den stadhouder van Stad
en Lande, om eenig krijgsvolk in de Ommelanden
te brengen en den vijand afbreuk te doen. Hij
had toen 1500 man onder zijn bevelen en er-
meesterde binnen vijf dagen het versterkte Zout-
kamp. 10 Sept. 1589 van Jemmingen uit opgetrok-
ken, leed hij nabij Reen een nederlaag tegen
Verdugo, terwijl hij op den 17den d.a.v.
opnieuw werd geslagen, ditmaal bij Leerort,
waar 31 van zijn manschappen in ’s vijands
handen bleven. In 1597 en 1598 wegens de Omme-
landen gecommitteerd in de Admiraliteit te
Dokkum, in 1604 en 1605 lid van den Raad van
State, van 1611-1617 van de Staten-Generaal en
in 1614 legaat naar ’s Gravenhage , ter sluiting
van een tractaat tusschen den Staat en Zweden.

Kenmerken

NaamAllert Clant
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
NationaliteitGroningen
Officier van:1589
Officier tot<1617
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)42533
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in ONBEKENDJan VII van Nassau-Siegen

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins