Watze Wytze van Cammingha

Woonde/eigenaar van het huis Cammingha (eerder De Beesde) bij Bunnik (Utrecht), later op Oenemastate in Wirdum.

Op 5-4-1699 werd Jr. Valerius Vitus van Cammingha vaandrig in de compagnie van kapitein Loë, als opvolger van H.W. van Hamerstein.
Op 22-3-1704 werd W.W. van Camminga kapitein, als opvolger van H.W. Recke.
Op 27-1-1748 benoemd tot luitenant-generaal.

www.archieven.nl
1747 Cammingha II, o.a. te Leeuwarden en Goutum (aanvulling), 1304-1881
Besluit der Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, waarbij Valerius van Kamminga, op recommandatie van den Prins van Oranje en Nassau, als Kapitein Generaal van den Staat, is benoemd tot Luitenant Generaal over alle Infanterie in dienst van de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit de daarop gestelde aanteekening blijkt, dat hij op 24 Januari 1748 in handen van den President, ter vergadering der Staten Generaal den eed heeft afgelegd. Van dit op perkament geschreven besluit, is een stuk afgeknipt, zoodat de datum van het besluit niet blijkt. Het heeft een zegel van f 150. met het jaar 1695
Datering: 27 januari 1748

Watze Wijtze van Cammingha (1682-1764)
Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Portret door Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)


Portret uit 1759 van Watze Wytze van Cammingha (1682-1764), toegeschreven aan Bernardus Accama, met de tekst: Aetatus Suae LXXVII (77)
(Fries Museum)


Tekening van Klein Oenema State te Wirdum
Tekening door J. Stellingwerf, 1724.
(Fries Museum)

Kasteel Cammingha te Bunnik, vanaf 1707 eigendom van Watze Wytze van Cammingha (1682-1764)
(foto: https://www.kasteelcammingha.nl)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWatze Wytze van Cammingha
WoonplaatsWirdum, Oenema State
CompagnieC104
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Generaal
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1704
Officier tot<1764
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)14845
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Kastelen

Andere luitenant-generaals

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins