Dirck Lieuwes

hopman
Mogelijk dezelfde als Dirck Lieuwes van Scheltinga 1560-1628? (AAB).

Artikel in De Heraut: Bernard de Merode, luit-stadhouder Friesland 1580-1583.
Op 22-10-1580 wordt hij genoemd, in een brief door Bernard de Merode aan de Ged. van de Geunieerde Provincien.
‘Den XXII Octr 1580 aen Galama (Seerp) geschreven: om op gesichte des brieffs de compainie van Dierck Lieuwes hier op het Vliet te senden om voorts gesonden te worden nae…….?
ende dat hij de dijcken tusschen Dockum ende Collum deur toe steecken volgens tbevel hem gedaen.

AAB: mogelijk dezelfde als Dirck Lieuwes van Scheltinga (1560-1628) ?

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDirck Lieuwes
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1580
Officier tot>1580
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)41039
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins