Bartholt van Burmania

Woonde te Britsum, ’s huis Jornsma.

Op 10-12-1720 werd B(artholt) van Burmania kapitein, als opvolger van I(ulius) I(elto) van Unia.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Bartholt van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Bartholt van Burmania
Functie Sergeant Majoor van het Regiment van de Kolonel Van Schwartsenberg
Datum 24-3-1730

Fries Museum online: http://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_Z2016-004
Kanselbijbel van Britsum met wapens van Gemma Laes van Burmania-Foeck van Eysinga en Barthold van Burmania-Catharina Lucia van Burmania.

De kercke bijbel tot Britzum
Aen de kerck vereert de heer Burmania en syn wel edelen vrouw Foeck van Eysinga
Jr. Bartholdt van Burmania en jvr Catrijna Lucia van Burmania

http://www.simonwierstra.nl/Burmania.htm
Hij was majoor in het leger.
Zijn naam en die van zijn vrouw in de kanselbijbel van Britsum.

Aulus van Haersma wordt in 1726 vermeld in een tweetal notariële akten te Breda (zie WieWasWie).
Hij lag toen in garnizoen te Breda en diende in het regiment van (Hobbe) baron Van Aylva.
Getuigen waren daarbij de kapiteins Bartholt van Bourmania (Burmania) en Johannes Mertz; beide uit hetzelfde regiment Van Aylva.
(e-mail van Syds Pasma dd 20-4-2024)
—–
Datzelfde jaar (1726) een akte tussen de kapiteins Aulus van Haersma en Johannes Mertz uit het regiment van kolonel Hobbe baron van Aylva, in garnizoen te Breda en Simon Corbeau de Jamar, coopman in Breda.
Deze laatste neemt aan om te leveren voor iedere compagnie (12x) 75 ellen blauw carsey Engelsche fabriq, ongerekt ende voorzien met sijn selfkanten, conform het gecachetteerde model, yder el voor veertien stuyvers, hollands gelt.
(akte op Wiewaswie)

Zilveren beslag kerkebijbel van Britsum met naam Bartholdt van Burmania


Grafplaatje van Catharina Lucia van Burmania, vrouw van Bartholt van Burmania, in de kerk te Britsum
(foto: Walmar.nl)

Tekening van Jornsma State te Britsum
(J. Stellingwerf, 1722)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamBartholt van Burmania
WoonplaatsBritsum, Jornsmahuis
CompagnieC127
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1720
Officier tot<1754
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)36731
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Zilverwerk
Grafplaatje
Voorganger in C127Julius Jelto van Unia

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins