Reynolt van Inthiema

Woonde te Workum (AAB: ws op de Inthiema State).

Hij liep in 1620 als kapitein mee in de lijkstatie van Willem Lodewijk.
Was in 1620 kapitein volgens Winsemius Chronijck uit 1622
Op 25-9-1639 volgde hij kapitein Hessel Gerritsma op, die dat jaar overleed.
(LET OP: ook Focke Boelens wordt op 24-9-1639 benoemd als kapitein, als opvolger van Hessel Gerrytsma!)

Reynolt van Inthiema was in 1632 monstercommissaris.
http://www.mpaginae.nl/At/monstercommissaris.htm

Monstercommissarissen 1639
den E. Here Ritske van Eisinga * 400 £
den E. Here Tierck van Heerma * 400 £
den E. Here Saco Fockens * 400 £
den E. Here Reinholt van Inthiema * 400 £
Lateris * 1600 £
https://www.mpaginae.nl/At/Taux1623en1639.htm

http://www.mpaginae.nl/At/WorkumX.htm:
Reinolt van Inthiema. 1635 en 1637-’46. B(urgemeester) 1632-’35 en ’37-’40.

www.allefriezen.nl:
Den heere Reijnolt van Inthiema mede monstercommissaris deser Landtschappe ter saecke van seeckere sententie bij den Hove den 20en Decembris 1631 gepronincieert ende hem Inthiema vant Landt competerende ter somma van 364 £

http://www.mpaginae.nl/Alba/AAenSaarda.htm#2
Album amicorum van de broers Reynolt en Frederik van Inthiema, legerkapiteins. – 1613
Bevat 91 besch. pp. met namen en opdrachten uit de jaren 1613, 1614, 1622 en 1649, 19 gekleurde wapens en 1 ongekleurd.
Hs 716
Album niet in oblong, maar in staand formaat.
Tentoongesteld: bijdrage van Ernst Casimir Graff zu Nassau en van Wilhelm Fridrich zu Nassau, 1613 resp. 1649
http://www.mpaginae.nl/Inthiema/Frederik.htm

Opmerkings:
eigener kleastergebouw Mariënacker
militair (kaptein); presidint-boargemaster, Warkum 1635-1646

https://workum.nl/activiteit/turflan-3/
Deze verwaarloosde woningen stonden rond 1900 aan het Turflân, op de rand van de plek waar het voormalige klooster “Mariënacker” heeft gestaan.(Omstreeks 1919 zijn nieuwe huizen gebouwd).
Het oude kloostergebouw, blijkt uit een stuk uit 1619, te bestaan uit 10 kamers.
Die in 1619 stuk voor stuk werden verkocht door Jonker Reynold van Inthiema. Hij had het hele complex in zijn bezit. In bijna al de tien contracten wordt elk van de kamers verkocht, met zijn bijbehorende gerechtigheden mits dat de verkoper zijn wijngaarden aan de achterste zijmuur en op het dak mag beheren.

Hieruit doet het duidelijk blijken dat het klooster over een wijngaard beschikte. Iets wat nog niet bekend was. Een stukje geschreven door W.T. Beetstra in de jaren vijftig.

In 1627 staat hij/zij op de uitnodigingslijst voor de begrafenis van Lucia van Frauenhoven en woont dan te Mantgum.
zie http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief begrafenis Hero van Ockinga, 5-9-1635
Woonplaats:Worckum
x – Jr. Reynolt v. Intema en sijn huysvr.
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamReynolt van Inthiema
WoonplaatsWorkum (Inthiema State?)
CompagnieONBEKEND 1600-1700
MONSTERCOMMISSARISSEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Monstercommissaris Friesland
Officier van:<1620 (MC 1632)
Officier tot>1639
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)15776
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in ONBEKEND 1600-1700Wytze van Beyma
Opvolger in ONBEKEND 1600-1700Jan VII van Nassau-Siegen

Carrière

Monstercommissaris in compagnie MONSTERCOMMISSARISSEN van <1632 tot >1632

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins