Sybrant van Cammingha

Als Sybrandus Cammingha op 9-6-1566 student te Keulen, op 11-7-1568 te Freiburg en op 21-9-1569 student te Heidelberg.
Grietman van Leeuwarderadeel 1578/1593.
Hij woonde op het (2e) Camminghuis te Leeuwarden (Grote Kerkstraat 20-22).
Zijn naam met die van anderen op de kerkklok van Huizum uit 1582.
In 1587 is hij hopman van een vendel knechten onder het Friese regiment.
Op 3-10-1590 was hij lid van de Friese Krijgsraad, die het vonnis uitsprak over Michiel Högelcko.
In 1593 is hij kapitein (zie Vervou), bij zijn overlijden wordt hij opgevolgd door zijn zoon Frans.

https://www.ensie.nl/winkler-prins-1870/cammingha
Sybrand van Cammingha, gedurende onzen strijd tegen Spanje een ijveraar voor de Unie van Utrecht en voor de onafhankelijkheid dezer landen. In 1583 werd hij door den graaf de Merode, luitenant-gouverneur van den prins van Oranje in Friesland, aangesteld tot kolonel over het krijgsvolk in Oostergo, met last om de bevolking ten platten lande te wapenen.

Hij was grietman van Leeuwarderadeel en overleed in 1597 (AAB: 1593?).

https://docplayer.nl/32957830-Album-amicorum-van-gerard-van-hacfort-douai-koninklijke-bibliotheek-aanvraagnummer-77-l-41-douai-thorn-tournay-rome-napels-venetie.html
P 64fol 14r Sibrandus Camminga (ca 1551-), Douai 8 mei 1571.In goud een rood liggend hert, vergezeld van driezwarte kammen met twee rijen tanden (2-1).Schilddekking: een gouden kroon, waaruit een zilveren leeuw. Dekkleden: zwart en gou

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSybrant van Cammingha
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC07
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1584
Officier tot1593
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34039
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Opvolger in C07Frans van Cammingha

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins