Wigbolt Ripperda

Garnizoenscommandant van Haarlem (1573); Onthoofd in 1573

Albumbijdrage van Wigbolt van Ripperda uit 1565 in het album van Eiso Jarges.

http://www.marceltettero.nl/rijkvanripperda/Genealogie.html
2.Wigbolt (Vibal) Ripperda, heer van Winsum, geboren circa 1535, studeerde in Genève en Orléans. Hij dient later als hopman onder de prins van Oranje, en wordt in 1570 door Alva uit de Ommelanden verbannen. Als gouverneur van Haarlem verdedigde hij die stad heldhaftig tegen het beleg door Spaanse troepen onder Alva’s zoon, don Fadrique de Toledo. De prins van Oranje schreef hem de volgende brief: “Edele, eersaeme, ende besundere. Alsoe unse soldaeten tot Bueren zekeren postbode met brieven, comende uyt der vyanden leger, nedergeworpen hebben, soe hebben wy wel willen zekere extraicten daer uytseynden aan Tseraerts, ende hem bevoelen u die selve te communiceren, op dat ghy daer by moegt sien die aenslagen der vyanden, ende hoe hoochelyck dat sy u achten, nyet twyfelende oft alle dat goede geselschap te Haerlem des te meerderen moet grypen sal, waer toe wy weeten, dat aen uwe naerstigheyt nyet en sal gebreken: Ende wy sullen u poeder ende proviande beschicken soe vele moegelyck wordt. U hier mede den almogenden Heere bevelende. Gheschreven tot Delft opten iiij. dach February 1573. Uw goede vrint, Guillaume de Nassau. Hij overleed 16 juli 1573 na de overgave van de stad. Hij werd op bevel van Alva onthoofd.

Albumbijdrage van Wigbolt van Ripperda uit 1565 in het album van Eiso Jarges.

Kenmerken

NationaliteitGroningen
NaamWigbolt Ripperda
Woonplaats-
CompagnieWATERGEUZEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1570
Officier tot1573
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)34173
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Album Amicorum
Opvolger in WATERGEUZENAdam Everts van Haren

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins