Albertus Aemilius van Coenders

Op 8-6-1700 werd T(jaard) van Heloma cornet in de compagnie van ritmeester (Frans van) Eminga, als opvolger van Jr. A(lbertus) Coenders.
Op 18-6-1700 werd Jr. Aalbertus Coenders luitenant in de compagnie van ritmeester (Frans van) Eminga, als opvolger van N. Schobbaert.
Op 26-1-1701 werd Coenraedt Waslander luitenant in de compagnie van ritmeester (Frans van) Eminga, als opvolger van A(lbertus) Coenders.

Commissieboeken
Landmacht: Officieren aanstellingen (Commissieboeken Raad van State), Den Haag 26-3-1709

http://www.stinseninfriesland.nl/TjessensHolwerd.htm
eigenaar (en bewoner?) van Tjessens State te Holwerd.

http://www.stinseninfriesland.nl/SjuxsmaStateWaaxens.htm
Ernst Mockema van Harinxma thoe Slooten zal het huis verkocht hebben, want in zijn nalatenschap komt het niet voor. Volgens het stemkohier van 1728 was het goed toen eigendom van Dr. F. Frisius. Dat kan alleen Franciscus Frisius zijn geweest; doctor in de rechten en advocaat voor het Hof van Friesland. In 1748 woonde er de generaal Coenders, die in 1750 stierf. In 1752 doet het huis geen huur meer en na 1755 komt het ook in de reëelkohieren niet meer voor. Een huurcontract uit 1741 door Vrouwe R. L. Coenders geboren Harinxma aangaande Sjuxma, wordt in 1792 herhaald (arch. Van Harinxma). Na afbraak van het huis bleef Sjuxma voor de Harinxma’s de functie van uithof behouden. Zij woonden op Tjessens, maar reserveerden de hoven van Sjuxma voor levering van fruit. Op de zolder van de poort behielden zij het recht van duivenvlucht. Ook in 1832 is het nog in bezit van de Van Harinxma’s. Volgens het kadaster dan van de “erven A.L.B. van Harinxma thoe Slooten” te Holwerd.

Portret van Albertus Aemilius van Coenders (1678-1750)
(afbeelding bijgewerkt door Gerrit Venema en afkomstig van: https://www.geni.com)

Omgeving Holwerd op de Schotanusatlas uit 1718
Tjessens State ligt ten zuid-oosten van Holwerd

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamAlbertus Aemilius van Coenders
WoonplaatsHolwerd, Tjessens State
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFriese Nassause Regiment - Cornet
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:>1700
Officier tot<1750
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39484
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Opvolger in ONBEKEND 1700-1800Harmanus Molanus

Andere generaals

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins