Epe van Aesgema

Woonde te Leeuwarden (?), Schettens op Osinga State (1669)

Vermoedelijk heeft hij het wapen van Aesgema met de vissen, gezien de voornaam Epe.

Dit is hem ook waarschijnlijk:
Epo Asgema van de comp. des Ritmrs. (Lelio?) Pompeio in plaets van Focke Jans, den 23. Junii 1637
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

Woonde te Leeuwarden.
Op 14-3-1636 werd Epo van Aesgema vaandrig in de compagnie van G. van Wiedenveldt, als opvolger van ?.
Op 25-10-1651 werd Jr. Idzardt Jacob van Harinxma vaandrig in de compagnie van Wiedenveldt, als opvolger van E(po) van Aesgema.
Op 21-11-1651 wordt hij kapitein, als opvolger van Haring van Harinxma.
Kapitein bij huwelijk in 1655.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.

Hij wordt op 20-5-1671 de 8e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in 1672 opgevolgd door Douwe van Sijtsma.
Hij werd op 18-4-1672 de 6e luitenant-kolonel van het 2e Regiment Infanterie en werd opgevolgd in 1676 door Gerrolt Juckema van Burmania.
In 1672 staat Epeus Esgema vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als luitenant-kolonel.

Op 1 november 1669 bekent Elingh Sijbrens, wonachtig tot Witmaersum, voor hem en als man en vooght over Sijts Piers sijn wijf, een bepaald bedrag (onleesbaar) schuldig te sijn aen Ipo Esgama, capitein over een compagnie infanterie residerende tot Schettens.
De obligatie wordt op 17 maart 1670 geregistreerd.
(hypotheekboeken Wonseradeel inventarisnummer 280 image 166 – beschadigd)
e-mail van Theo Terpstra dd 29-3-2024.

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamEpe van Aesgema
WoonplaatsLeeuwarden, Schettens, Osinga State
CompagnieC34
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Friese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:1651 (schrijver: 1637-?)
Officier tot1676
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)10687
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Lijkstatie
State
Voorganger in C34Haring Douwes van Harinxma

Carrière

Schrijver in compagnie RITMEESTERS 5 van 1637 tot ?

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins