Epe van Aesgema

-kapitein, majoor, luitenant-kolonel

Woonde te Leeuwarden.
Op 14-3-1636 werd Epo van Aesgema vaandrig in de compagnie van G. van Wiedenveldt, als opvolger van ?.
Op 25-10-1651 werd Jr. Idzardt Jacob van Harinxma vaandrig in de compagnie van Wiedenveldt, als opvolger van E(po) van Aesgema.
Op 21-11-1651 wordt hij kapitein, als opvolger van Haring van Harinxma.
Kapitein bij huwelijk in 1655.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Hij wordt op 20-5-1671 de 8e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in 1672 opgevolgd door Douwe van Sijtsma.
Hij werd op 18-4-1672 de 6e luitenant-kolonel van het 2e Regiment Infanterie en werd opgevolgd in 1676 door Gerrolt Juckema van Burmania.

Kenmerken

NaamEpe van Aesgema
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC34
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
NationaliteitFriesland
Officier van:1651
Officier tot1676
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)10687
Blog-
Voorganger in C34Haring Douwes van Harinxma