Tiete van Galama

Achtergrond
De familie Galama is een (zeer) oude Friese adellijke familie.
Reeds in de 9e eeuw waren er Galama’s in Friesland, maar hun feitelijke en bewezen stamreeks begint omstreeks 1400.

Tiete van Galama werd omstreeks 1600 geboren als zoon van Gale van Galama en Cnier van Hettinga.
Van ‘vader’ Gale weten we helaas niet zoveel, maar wel dat hij op Hoxwier State te Mantgum woonde.
Deze state kwam door het huwelijk van zijn overgrootvader Gale van Galama met Foeck van Hoxwier in het Galama bezit.

Hoxwier State te Mantgum, tekening uit 1722 door Jacobus Stellingwerf.


grafzerk in de kerk te Mantgum, van Seerp van Galama (1528-1581). Hij was watergeus en de grootvader van Tiete van Galama

Tiete huwde op 19 januari 1626 te Kampen met Bernadina (of: Berendina) van Ingen, dochter van de Kamper burgemeester Jurjen van Ingen en Elisabeth Buter.
Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren: Cunera (1627), Jurjen (1629), Gale (1631), Gale (1633), Antonius (1636), Julius (1639) en Elizabeth (1640).
In de Broederkerk te Kampen zijn volgens de ‘groefgelden‘ twee kinderen van kapitein Tiete van Galama begraven, in 1626 en 1632.
Op 31 januari 1669 overleed Tiete en werd hij volgens een bron in de kerk te Koudum begraven, bij de preekstoel.
Zijn grafsteen is helaas niet bewaard gebleven.
Zijn vrouw was al veel eerder overleden, namelijk op 21 oktober 1641 te Elburg en werd daar in de kerk begraven.

Dat Tiete niet alleen met militaire zaken bezig was, bewijst een dossier in het archief van Zwolle (HCO), waarbij hij in 1642 procedeert tegen ene Jacob Sperwer die in 1637 de havezate het Hogehuis te IJsselmuiden verkocht had.

Het schijnt tenslotte dat in de vroegere Ylostins te IJlst met wapens beschilderde ramen zijn geweest, waarschijnlijk dan die van het echtpaar Tiete en Bernardina.
Als dit juist is, dan zal dit wellicht het werk van zijn zoon Julius van Galama zijn geweest die in 1670 in IJlst huwde.

Portret
In de collectie van Museum van Loon is een portret van Tiete van Galama, geschilderd in 1650 door niet minder dan Wybrand de Geest.
Het lijkt erop dat hij toen al niet meer kapitein was, aangezien hij in deftige kleding is afgebeeld.

Portret van Tiete van Galama
(Collectie Museum van Loon)


Militaire carrière
Tiete werd op 14 januari 1631 benoemd tot kapitein, als opvolger van Jacob Holtsappel, die ook wel ‘Melander’ werd genoemd.
Deze Jacob Melander, was graaf van Holtzappel en woonde later te Obergum op de borg ‘Den Blauwborg’.
Of Tiete onder deze Jacob diende als officier, is helaas niet bekend.

Tiete zal een woning in Kampen hebben gehad, waar hij vanaf zijn huwelijk met zijn gezin woonde .
In 1627-1640 worden daar namelijk vijf van hun zeven kinderen geboren.
In 1633 zat hij met zijn compagnie in Maastricht, de stad die het jaar ervoor door het Staatse leger succesvol op de Spaansen was veroverd.
Hier werd in dat jaar zijn zoon Gale geboren.
In 1639 werd, wat minder ver van huis, in Deventer zijn zoon Julius geboren.
Helaas is niet bekend of Tiete van Galama tot aan zijn dood toe officier is gebleven.

Familiewapen

familiewapen Van Galama (stamboek van den Frieschen Adel)

Familieleden in het leger

  • grootvader Seerp van Galama (1528-1581) was watergeus
  • zijn tante Teth van Galama, huwde kapitein Ernst van Mellinga (ong. 1560-1624)
  • zijn broer Seerp van Galama (ong. 1590-1625) was luitenant
  • zijn zus Hylck, huwde kapitein Reynolt van Inthiema (ong. 1590->1639)
  • zijn zoon Jurjen van Galama (1629-1658) was cornet en huwde met Armgart van Inthiema, dochter van kapitein Willem van Inthiema.
  • zijn zoon Gale van Galama (1633-1687) was kapitein en huwde met Helena de Sanderen Zur Burgh, dochter van kapitein Maximiliaan de Sanderen.
  • zijn zoon Julius van Galama (1639-1677) was kapitein en huwde met Sibilla Ayckema, dochter van kapitein Albert Ayckema.
  • zijn kleinzoon Gillis van Galama was kapitein

Vaandel

niet bekend

Compagnie nr. ?
* Tiete van Galama  (*ong. 1600-
U1669)
* Kapitein van 1631-<1669

* Voorganger: Jacob Melander, graaf van Holtzappfel
* Opvolger: ?
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Kampen

Meer informatie:
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm

http://www.simonwierstra.nl/GALAMA.htm
http://www.dboverijssel.nl/archieven/7566
http://www.galamas.nl/hfdfamiliekrant/oude-kranten/3-krant-2003-2-njr/file
http://www.walmar.nl/inscripties.asp
www.archieven.nl

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamTiete van Galama
WoonplaatsKampen
CompagnieC75
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1631
Officier tot<1669
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35049
Blogja
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Grafsteen
Voorganger in C75Jacob Melander van Holzappel

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins