Fecco Dominicus van Sytzama

Was heer van Rinsma State tot Driesum.
Geb. op huis Blanckenhemert.

Op 29-11-1714 werd F.D. van Sytzama kapitein, als opvolger van C(arel) H. Epstein.
Werd in 1743 benoemd tot Luitenant-Kolonel (RvState)
Kocht in 1745 Rinsma State.
Werd in hetzelfde jaar kolonel en commandant van een regiment infanterie.
Werd in 1748 benoemd tot kolonel-commandant (RvState)

Op 7-5-1755 werd J.H. Mosburger kapitein als opvolger van T.D. van Sytsama (moet FD zijn!).

Zie ook zijn grafzerk in de kerk te Friens.
Zie ook zijn rouwbord in de kerk te Friens.
Zie ook een zerk met opschrift uit 1745 van eigendom in de kerk te Friens.
Zie ook portret van hem door Bern. Accama, Fries Museum.

Herenbank in kerk te Driesum, met opzetstuk met wapens van Fecco Dominicus van Sytzama en zijn vrouw Anna Clant
(foto: Supersneuper)

Klok in de kerk te Oosterwierum.
Gt: J. Borchhardt – Gj: 1753 – Dm: 30 cm. – Gw: 25 kg. – Rn: 2-C-16 – Ug: 21-4-1943 – Vv: Alarmklok Borger – Opschrift: I.BORCHHARDT FUDIT –
Figuurreliëf: wapen met opschrift: I:A:BARON / HEER VAN / VAN SYTZAMA / BLANCKENHEMERT. / COLONEL VAN ‘T REGIMENT ORANIGE FRISLANDT ECT.ECT.ECT. / ANNO 1753
(RCE beeldbank)

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Fecco Dominicus van Sytsama [Zijtsama]
Periode: 1586 – 1792
Naam Fecco Dominicus van Sytsama [Zijtsama]
Functie Luitenant Kolonel te voet
Datum 19-4-1743

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Fecco Dominicus van Sytsama [Zijtsama]
Periode: 1586 – 1792
Naam Fecco Dominicus van Sytsama [Zijtsama]
Functie Kolonel Commandant te voet
Datum 26-6-1748

Portret van Fecco Dominicus van Sytzama (1693-1755)
(door Bernardus Accama, Fries Museum)


Rinsma State Driesum (Stellingwerf, 1723)


Grafzerk van Fecco Dominicus van Sytzama in de kerk te Driesum. (foto: Walmar.nl)


Rouwbord van Fecco Dominicus van Sytzama in de kerk te Friens.
(foto: Walmar.nl)

Opschrift:
MDCCLV
De hoog wel geboren gestrenge heer de heer jr. Fecco Douminicus, heer van Rinsma Staate tot Driesum enz. enz. collonel, commandant van een regiment infanterije ten dienste van haar hoog mog: de Staaten Gen: der Vereenigde Nederlanden op Friesche repartiti enz. enz. obijt in de Grave den 22 april 1755
Obiit den 22 april

Rouwbord van Anna Clant, vrouw van kapitein Fecco Dominicus van Sytzama in de kerk te Friens.
(foto: Walmar.nl)


rouwbord van Anna Clant in de kerk te Friens
(foto: Maikel Galama)


detail van het rouwbord van Anna Clant in de kerk te Friens
(foto: Maikel Galama)

Opschrift:
De hoog welgeb. vrouw mevrouw Anna Clant gemalinne van den hoog welgeb. gestr. heer jr. Fecco Douminicus v. Sijtzama major van’t regiment van de coll. Vegelin van Claerbergen etz. is geboren op Juckema huis in Groningerlandt den 26 sept. 1699 en overleden op Beslinga state tot Friens in Frieslandt den 26 sept. 1732

Grafzerk van Fecco Dominicus van Sytzama en zijn vrouw Anna Clant in de kerk te Friens
(foto: Walmar.nl)

Opschrift:

Anno 1732 den 26 septemb is in den heere gerust de hoogh wel gebooren vrouw Anna baronnesse Clant van to huis Hanckema ind Ommelanden etc: etc: sijn hoogh edel wel gebooren gemalinne

Anno 1755 den 22 april is in den heere overled: de hoogh edel wel gebooren gestrenge heer Fecco Dominicus br van Sytzama in syn hoog wel geboren leven heer op Rinsma state tot Driesum enz: enz: enz: collonel commanderende een regiment infantri


Clant Rengers
Coenders Entens
Ripperda Lewe
Clant Manninga

grafzerk van Fecco Dominicus van Sytzama (1693-1755) in de kerk te Friens.
(foto: Maikel Galama)


Herenbank in kerk te Driesum, met opzetstuk met wapens van Fecco Dominicus van Sytzama en zijn vrouw Anna Clant
(foto: Supersneuper)

Klok uit 1753 in de kerk te Oosterwierum, met hierop naam en wapen van kolonel Fecco Dominicus van Sytzama (1693-1755)
(RCE beeldbank, foto van 1942/1943)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFecco Dominicus van Sytzama
WoonplaatsDriesum, Rinsma State
CompagnieC45
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1714
Officier tot1755
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)12969
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Grafsteen
Grafsteen
Rouwbord
Rouwbord
Rouwbord
Familiewapen
Herenbank
Klok
Voorganger in C45Carel H. Epstein
Opvolger in C45Jan Hendrik Mosburger

Carrière

Kapitein in compagnie C45 van 1714 tot 1743
Luitenant-Kolonel in compagnie C45 van 1743 tot 1755

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins