Menno Gosses van Coehoorn

Op 4 oktober 1660 bereikte Menno van Coehoorn de rang van kapitein en nam hij de compagnie van zijn vader over.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.

Maakte in 1673 het Beleg van Maastricht door de Fransen mee, waarbij het ernstig gewond raakte.
Aanwezig bij Beleg van Grave in 1674
Aanwezig bij Veldslag bij Senf 1674
Aanwezig bij Veldslag bij Mont-Cassel in 1677
Aanwezig bij Veldslag bij St. Denis in 1678
Aanwezig bij beleg van Kaiserswerth in 1688
Aanwezig bij Beleg van Bonn ini 1689.
Aanwezig bij Slag bij Fleures in 1690

Hij wordt op 26-10-1674 de 12e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in 1677 opgevolgd door Julius van Beyma.

Kolonelsbenoemingen: Coehoorn, Menno v. – S.R. – 20 febr. 1682

Op 23-5-1685 werd M(enno) van Coehoorn opgevolgd door kapitein F(rederiK van) Sminia.

Op 17-2-1690 werd M. Coehoorn kapitein als opvolger van S(ybrand) de Schepper.
In 1696 is hij Luitenant-Generaal der Verenigde Provincien.
Op 21-2-1700 werd A(ntonius) Gales kapitein, als opvolger van generaal Coehoorn.

http://www.roepstem.net/namen.html
Er is weinig bekend over concrete wapenfeiten van Menno van Coehoorn in deze dagen. Het enige dat bekend is, is dat hij gewond raakte tijdens het beleg van Maastricht in 1673 en zich onderscheidde tijdens de Slag bij Seneffe in 1674. Datzelfde jaar werd hij namelijk voor betoonde moed gepromoveerd tot majoor en aan het einde van de oorlog was hij opgeklommen tot de rang van kolonel van het Regiment Nassau-Friesland. Inmiddels was Menno van Coehoorn een ervaren officier, die zich niet alleen had bewezen op het slagveld, maar eveneens eigen ideeën begon te ontwikkelen over militaire kwesties.

Portret van kolonel Menno van Coehoorn (1641-1704)
(foto: Walter Greenwood)

http://www.stinseninfriesland.nl/HetHooghuisBergum.htm
Het huis werd voor 1640 gebouwd.
Het Hooghuis werd waarschijnlijk als jachthuis gesticht door stadhouder Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz. Daarna bewoonde Menno van Coehoorn, die een bekende vestingbouwer was, het huis samen met zijn ouders, maar in 1686 werd het weer in gebruik genomen door stadhouder Hendrik Casimir II.

‘…te Bergum, behoort den heere Hector Willem van Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel’
Tekening van Het Hooghuis door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)


’t slot van den baron G. van Koehoorn te Wykel in Gaasterlant 1721
Tekening van Meerestein door J. Stellingwerf, 1721
(Fries Museum)

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NaamMenno Gosses van Coehoorn
WoonplaatsBergum, het Hooghuis en Wijckel, Meerstein
CompagnieC13
C38
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Generaal
Friese Nassause Regiment - Majoor
NationaliteitFriesland
Officier van:1660 en 1690
Officier tot1685 en 1700
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33742
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
State
Familiewapen
Lijkstatie

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins