Gerrolt Nicolaas van Heemstra

Eigenaar Cammingha State te Oudkerk.
http://www.stinseninfriesland.nl/CamminghaStateOudkerk.htm

Op 18-3-1693 werd G(errolt) S(Nicolaas?) van Heemstra kapitein, als opvolger van U(lbe) H(essel) van Aylva.
Op 29-12-1709 werd O(nno) B(oldewijn du) Tour kapitein, als opvolger van N.(Gerrolt Nicolaas van) Heemstra.

https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu10_01/molh003nieu10_01_0526.php
Van zijn jeugd af in militairen dienst, komt hij in 1687 voor als vaandrig en was in 1696 kapitein. Hij was toen gehuwd en lag in garnizoen te Sas van Gent, waar in 1696 en 1703 kinderen werden gedoopt. Hij was onder den luit.-generaal H.W. van Aylva tegenwoordig bij de belegering van Bonn en Keizerswaard 1689, was in den slag bij Fleurus 1690, bij het beleg van Venlo 1702, in den slag bij Ekeren, in den veldtocht van 1704 en 05, bij Ramilies 1706 en bij Malplaquet in 1709. In laatstgenoemd jaar was hij luitenant-kolonel in het regiment van den brigadier van Berchoffer en overleed op den 26 Sept. 1709. Hij was gehuwd met Ath van Heemstra, geb. (te Ravestein?) Mei 1672, dochter van Feye (5) en Tjits van Aysma, en zuster van Gerrolts wapenbroeder Georg. Sigismund (zie vorig art.), die de meeste veldtochten met hem samen maakte. In 1696 wordt Gerrolts vrouw bij den doop van haar kind Astrea genoemd (Ned. Leeuw XXXI, 258, 259).

’t slot [Cammingha] te Oldkerk in Dantumadeel, behoort den heere Antonij van Hettinga, 1722
Tekening van Cammingha State te Oudkerk door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGerrolt Nicolaas van Heemstra
WoonplaatsOudkerk, Cammingha State
CompagnieC35
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1693
Officier tot1709
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33464
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C35Ulbe Hessel van Aylva
Opvolger in C35Hans Willem van Camstra

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins