Eecke van Herema

Eccius ab Herema wordt op 6-11-1647 student te Franeker en is op 3-5-1650 en 15-10-1651 student te Harderwijk.
Op 25-3-1659 werd jr. Eccius van Heerma cornet in de compagnie van ritmeester D(ouwe Aylva) van Loo, als opvolger van Jr. D(ouwe) van Sixma.
Hij was in 1664 cornet over een compagnie ruiters (verkoop losse landen van Harsta State).
In 1672 staat Eco van Heerma vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein.
Op 29-4-1673 werd een I.(Joost of Yge?) Galema kapitein, als opvolger van E(ecke) van Heerma.

Grafzerk kerk te Beetserzwaag:
Den 15 maert 1672 is in den heere ontslapen … achtba.. en deugdricke … Maria van Fockens… van de … capetein Ece van Heerma olt … iaer

Rouwbord van Maria van Fockens (1635-1672), vrouw van kapitein Eecke van Herema.

Opschrift: Juffrou Maria van Fockens, in leven huisfrou van den eedle Eecke van Heerma, cappetein over een companei te voet obiit den 15 martius anno 1672;

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamEecke van Herema
Woonplaats-
CompagnieC154
RangFriese Nassause Regiment - Cornet
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:>1666
Officier tot1673
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39367
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenRouwbord
Grafsteen
Opvolger in C154Jurjen van Galama

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins