Frederik van den Bergh

In 1595 werd hij, ipv Verdugo, stadhouder van de Noordelijke gewesten en Overijssel en Lingen, benoemd door landvoogd Ernst van Oostenrijk.
In mrt 1597 komt Frederik van den Berg met een groot leger bij Steenwijk aan.

zie : https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_van_den_Bergh_(1559-1618)

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=26&miaet=1&micode=0214&minr=3142489&miview=inv2
Op 25 September 1582 kreeg hij commissie als ritmeester van een vendel ruiters * , waarvan hij echter ten behoeve van zijn broeder Oswald afstand deed, toen hij op 25 Juli 1583 door zijn vader tot gouverneur van Venlo werd benoemd * . Na het aftreden van zijn vader als stadhouder verzocht hij als gouverneur gehandhaafd te blijven (29 December 1583) * , doch al spoedig ging ook hij naar de Spaansche zijde over, waar hem een roemrijke loopbaan wachtte. In 1586 verkreeg hij van Parma het commando over 300 voetknechten in het regiment Anholt, in 1593 volgde hij zijn broeder Herman op als kolonel, in 1595 werd hij stadhouder van Lingen, Groningen, Overijssel en Friesland, in 1598 generaalveldmaarschalk, in 1604 stadhouder van Artois, en in 1611, als opvolger van zijn broeder Herman, stadhouder van Gelderland * .

Kenmerken

NationaliteitGelderland
NaamFrederik van den Bergh
Woonplaats-
CompagnieSPAANS REGIMENT
RangSpaans Regiment - kolonel
Officier van:<1582
Officier tot<1618
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)41459
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere Spaanse kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins