Douwe Andries van Sytzama

Woonde op Nieuw Meckema State te Kollum.

Dominicus Sytzama is op 24-2-1641 student te Franeker en in 1644 student te Bourges.
Hij deed de eed als kapitein in 1646.
Op 25-3-1646 volgde hij Lodewijk van Ockinga op als kapitein. (13/3/1654 (!) Commissieboek Raad van State)
Douwe was in 1658 kapitein in het leger (aangesteld op 25-4-1646) en was in 1672 majoor.

In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als drager van de kist.
Op 8-9-1666 werd Jr. Tjerck van Heerma luitenant in de compagnie van D. van Sytsama, ipv N. van Eysinga.
Majoor van een Fries regiment van 1672-1673
Op 5-10-1672 werd hij als kapitein opgevolgd door R. Lauwerman.
Zie over hem en zijn vrouw GJB 1962-41.

Tresoar:
Stukken betreffende het gerechtelijk onderzoek naar de vechtpartij tussen ritmeester Ernst van Haren en kapitein Douwe van Sytzama in het stadhouderlijk hof te Leeuwarden

(Nieuw) Meckema State te Kollum.
Tekening door J. Stellingwerf, 1723.

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDouwe Andries van Sytzama
WoonplaatsKollum, Nieuw Meckema State
CompagnieC51
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1646
Officier tot1672
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35204
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C51Lolle Jarichs van Ockinga
Opvolger in C51Reinhardt Lauwerman

Andere sergeant-majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins