Jan Schummelketel

Op 6-6-1793 werd J(an) Schummelketel kapitein, als opvolger van G. van Haersma.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: J. Schummelketel
Periode: 1586 – 1792
Naam J. Schummelketel
Functie –
Datum –

https://www.noordelingen.nl/ParenteelSeverijnSchimmelketel1615_new.HTM
Volgens “Burgerrecht van Nijmegen 1592-1810”, Tilburg 1966 van J.A. Schimmel, verkreeg Jan op 16 september 1767 voor zich en zijn oudste drie kinderen, het burgerrecht van Nijmegen
Zijn carriere had hij in de militaire wereld.
In 1768 was hij Cadet bij het regiment “Holstein-Gottorp”
In 1769 was hij Vaandrig
In 1774 werd hij Luitenant
In 1780 wordt hij Kapitein
In 1793 treffen wij hem als Kapitein bij het regiment “De Schepper” garnizoen te Maastricht
Later werd hij Kolonel in het Staatse Leger.
Toevoeging van Jan A. Maas:
Zomaar wat (militaire) gegevens van Schummelketels die ik ben tegengekomen in het Nationaal Archief in Den Haag:
Jan S (1741-1806) eed 29 juni 1799 (trouw aan Bataafsche volk etc) met handtekening NA toegnr 2.01.18 invnr 139-29; invnr 69-22 capitein 4e halve brigade 1e batt. Uit naamlijst van de Bataafsche Armee, 16 maart 1798 eed en verklaring afgelegd.; invnr 2-2 major dag van aanstelling 29 juni 1799, eed 10 juli 1799, in 1e batt 4e brigade sinds 3 jaar 11 maanden 21 dagen, daarvoor rgt De Schepper vaandrig 81 mnd, luit 56 mnd, capt 184 mnd, gereformeerd, vrouw 7 kinderen; invnr 138-58 Rang stam en conduite op 8 juni 1803 opgemaakt: major aanstelling dd 29 juni 1799, teg. Ouderdom 63 jr geboren Kuyk bij Nijmegen; hoe lang en waar gediend: rgt Holstijn 1 jaar 4 mnd, rgt Schepper 26 jr 9 mnd, 1e batt 4e brigade 3 jr 11 mnd, 2e batt 4e brigade 3 jr 11 mnd; invnr 140-80 Lt Kolonel 2e batt 4e brigade datum aanstelling 10 nov 1803 nr 30; invnr 137-299 is gelijk aan invnr 138-58 opgemaakt op 8 juni 1802; uit andere bronnen in het NA Den Haag capt bij het rgt De Schepper in Sluis in Vlaanderen tot de 1 juli 1786, wijdens te Harlingen en Mackum. Als capt. Sedert 13 maart 1780; Jan S komt voor op naamlijst officieren van het 1e batt der 4e halve brigade infanterie in dienst der Bataafsche Republiek, opgemaakt Delfziel de 9e januari 1798 (jaartal niet goed leesbaar) het 3e jaar der Bataafsche Vrijheid.
Jan gaat in ondertrouw (kerk) (Ned.Ger.Gemeente Nijmegen) op maandag 15 maart 1762 in Nijmegen, trouwt (kerk) (Ned.Ger.Gemeente Nijmegen) op zondag 28 maart 1762 aldaar op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Wilhelmina Maria Routert ook genaamd Johanna Wilhelmina Maria Rautert, dochter van Henrich Wilhelm Routert en Engelina Magdalena Reiniers. Johanna is gedoopt op vrijdag 16 november 1736 in Cleve (Reform.Gemeinde) (doopgetuige waren Johan Omeling, Elsbeth Wilhelmina Von Bellinghoven en Anna Maria Routers), is overleden in mei 1818 in Olst “op den Huize Dingshof, aan de gevolgen van een allernoodlottigst en zeer ongelukkig Toeval” (rouwadvertientie). Johanna werd 81 jaar en 6 maanden.
Zij was in 1762 (op 23 december attestatie van Nijmegen ingeleverd), 1763, 1764 en 1765 lidmaat van de hervormde kerk in Beek

Kenmerken

NationaliteitNEDERLAND
NaamJan Schummelketel
Woonplaats-
CompagnieC233
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1793
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)46411
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Voorganger in C233Cornelis Martinus van Haersma

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins